MEHS Aselsan Milli Elektronik Harp Suiti

MEHS Aselsan Milli Elektronik Harp Suiti

Milli Deniz Elektronik Harp (EH) Süiti, ASELSAN tarafından donanmaların su üstü unsurlarının korunmasına yönelik ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen entegre bir Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi’dir.

EH Süit Merkezi Yönetim Birimi etrafında entegre edilen Milli Deniz Elektronik Harp (EH) Süiti aşağıdaki alt sistemlerden oluşmaktadır:

 • Deniz Elektronik Destek (ED) Sistemi
 • Deniz Elektronik Taarruz (ET) Sistemi
 • Dekoy Atım Sistemi
 • Lazer İkaz Sistemi (LWR)
 • Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST)
 • EH Süit Operatör Konsolu

Milli Deniz EH Süiti’ni oluşturan temel teknolojiler şunlardır: 

 • Geniş Bant ve Dar Bant Sayısal Almaç
 • Sayısal Radyo Frekans Hafıza (DRFM)
 • Katı Hal Güç Yükselteçleri
 • Aktif Faz Dizili Antenler
 • Gelişmiş Mikrodalga Modül Teknolojisi
 • Özgün Algoritma Tasarımları
 • Paketleme ve Soğutma Teknolojileri
 • Platform Entegrasyon Tasarımı                        

ASELSAN EH Suit Yönetimi

 • Elektronik Harp Süiti için Merkezi Yönetim Fonksiyonu anlayışıyla geliştirilmiş, yüksek teknolojiye sahip Entegre Kendini Koruma Sistemi Yaklaşımı
 • Temel görevleri:
 • Tehdit ilişkilendirme
 • Belirsizlik çözme
 • Öncelik belirleme
 • Kaynak yönetimi
 • Aktif ve pasif karşı tedbir atama (Fonksiyonel İmha Planlama)
 • Platform manevrası önerme

ASELSAN Deniz ET Sistemi

 • Dinamik tehdit ortamında aldatma ve gürültü karıştırma sağlayan yönlendirilmiş RF enerji gönderimi,
 • Modern evre uyumlu Sayısal Radyo Frekans Hafıza (DRFM)
 • Gelişmiş ve modern teknik üreteçleri,
 • Aktif Faz dizili anten ve katı hal güç yükselteci mimarisi,
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun operasyonel frekans bandı, çıkış gücü ve göndermeç kanal sayısı,
 • Görev Veri Dosyası ile esnek programlanabilme kabiliyeti,
 • Elektronik Taarruz (ET) tekniklerini tek tek ve/veya kombine olarak uygulayabilme,
 • Otomatik – Yarı Otomatik – Manüel Kullanıcı Modları,
 • Elektronik Harp Süit mimarisine uygun tasarım

ASELSAN Deniz ED Sistemi

 • ARES-2 Serisi Elektronik Destek Sistemi,
 • Konfigürasyona bağlı olarak Milli EH Süiti ile entegre veya bağımsız olarak çalışabilme imkânı
 • Farklı başdirek yapılarına uygun anten dizisi çözümleri

Dekoy Atım Sistemi

 • Sabit veya Yönlendirilebilir Dekoy Atım Sistemi seçenekleri,
 • Yönlendirilebilir Dekoy Atım Sistemi için:
 • 130mm çapında 12 adet namluya sahip iki adet lançer,
 • Dairesel olarak yatayda 270°, dikeyde 60° hareket kabiliyeti,
 • Atıcının hedefe dönüş hızı tipik 5 sn (100 derece için),
 • Eksen başına üç derece hareket serbestisi,
 • Konfigürasyona bağlı olarak Milli EH Süiti ile entegre veya bağımsız olarak çalışabilme imkânı

ve dahası 

 • Gemi Savaş Yönetim Sistemi ile entegrasyon imkanı,
 • Farklı platform ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilme,
 • Destek yazılımları ile programlanabilme,
 • Çeşitli seviyelerde Cihaz İçi Test yeteneği,
 • Görev yazılımı ve GVD için yükleme donanımı ve yazılımı,
 • Görev kaydı indirme donanımı ve yazılımı,
 • Geri oynatım yazılımı,
 • Kayıt analiz ve EH veri tabanı güncelleme yeteneği

Kaynak: ASELSAN