TÜRKSAT 6A

TÜRKSAT 6A

TÜRKSAT A.Ş.'nin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda, TÜBİTAK Başkanlığı koordinesinde başlatılan "TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi" Projesine ait sözleşme, 15 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen törenle imzalanmıştır.

TÜRKSAT 6A Projesi’nin finansman; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT A.Ş. ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen ve tamamlayan yetkinlikleri doğrultusunda oluşturulan iş paylaşımı ile geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

TÜRKSAT 6A Projesi kapsamında; uydunun Yapısal, Isıl ve Kimyasal İtki Alt Sistemleri ile Mekanik Yer Destek Ekipmanlarının Geliştirilmesi, Kablaj Tasarım ve Üretimi TUSAŞ sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca Şirketimiz, TÜBİTAK Uzay ile birlikte; Uydu Veri Kotarma ve Komuta Kontrol Yazılımları ile Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test faaliyetlerinde görev alacaktır.

TÜRKSAT 6A Uydusunun; montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri TUSAŞ'da kurulu bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. 42° doğu GEO-yer senkron yörüngeye yerleştirilecek uydu TÜRKSAT tarafından işletilecektir. Uydunun kütlesi 4 tondan fazla olacaktır.

20 Ku-Bant alıcı/verici (transponder) taşıyacak TÜRKSAT 6A Uydusu’nun, teknolojik yetkinliği ile ülkemize güvenli veri iletişimi alanında önemli oranda kapasite arttırımı ve kritik avantajlar getirmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.