Savunma Sanayiinde Yenilikçilik Yaklaşımı

Savunma Sanayiinde Yenilikçilik Yaklaşımı

Savunma sanayii de ülkelerin teknolojik ve ekonomik gelişimi için kritik bir role sahip olmakla birlikte çok fazla yenilik gerektiren bir sektör durumundadır. Savunma sanayiindeki yenilikler, yüksek rekabet avantajları ve geniş imkanlarla birlikte ülkedeki diğer sektörlerin de gelişmesine ve yenilenmesine destek olmaktadır. Bu anlamıyla, savunma sanayii sektöründe Ar-Ge eğiliminin yüksek olması, teknolojik yeteneklerinin geliştirilmesi ve global ölçekte rekabet edilebilirliğinin sağlanması ancak yenilikçi yaklaşımla mümkün olacaktır.

Ortaya çıkan yenilikçi değişim sürecini uygulamak da kesinlikle kolay değildir. Hedeflerin ve varış yerinin gösterilmesi kolay olabilir, ancak yol haritalarını belirlemek ve en uygun yolu seçmek için doğru kararlar alabilmek gerekir. Bu değişim sürecindeki belirsizlikler örgütsel rahatsızlık olarak da ifade edilebilir. Bu tip durumlarda benimsenen; “Yenilikçi Liderlik” de organizasyonlar için değişimin temellendirilmesi, yönetilmesi ve hedefe ulaşılması açısından temel bir bileşendir.

Yenilikçi liderler; yüksek teknoloji bilgisine sahip, yönetsel süreçlere hâkim, strateji belirleme konusunda kararlı kişilerden oluşturulabilir. Değişim hedeflerinin oluşturulmasından sonra belirlenmesi gereken yenilikçi liderler, kurum içerisinde doğru konumlandırıldıktan sonra durum analizi yapmaya ihtiyaç duyarlar. Yenilikçi değişim süreci bir takım olayıdır. Ancak, yenilikçi bir ekibin tamamen yenilikçilerden oluşmasına gerek yoktur, genellikle birden fazla alanda tamamlayıcı becerilere ihtiyaç vardır. Örneğin bir endüstri ekibinde; imalat, teknoloji, pazarlama ve satış gibi beceriler birbirini tamamlamalıdır.

Dolayısıyla, yenilikçi değişim sürecine giren organizasyonlarda yenilikçilerin ve yenilikçi liderlerin belirli beceri ve özelliklere sahip olmaları beklenir. Sahip olunmas beklenen özellikler şöyle:

 • Özgün ve yanal düşünme
 • Yüksek iletişim kabiliyeti
 • Esnek davranma
 • Kararlılık
 • Risk toleransı
 • Değişime açıklık


Yenilikçi bireylerin istihdam edilmesi ve kurumun iç yapısının yenilikçi bir yapıya dönüştürülmesi ile birlikte organizasyonun, süreçlerin, kurum kültürünün ve daha nice unsurların da geliştirilmesi gerekiyor. Potansiyel sorunları, gerçek sorun haline gelmeden önce ele alarak savunma sanayiinde yenilik planlamaları yapmak uzun vadeli bir yaklaşım sağlayacaktır. Büyük ölçekte değişiklikleri teşvik eden ve ödüllendiren, aynı zamanda hedefleri etkileyen yenilikler yapılmalıdır. Kurumların, yenilikçi bir kültür değişimi için belirlemesi gereken öncelikleri aşağıdaki gibi ifade edebiliriz; 

 • Dünyadaki gelişmelere hakim olmak ve stratejik avantajlar aramak
 • Geleneksel olmayan yeni yetenekler sunmak
 • Geniş kapsamlı ve ileriye dönük stratejik plan oluşturmak
 • Zamanında ve etkili karar vermek için büyük veriyi daha iyi kullanmak
 • Birden fazla eşzamanlı tehditten oluşan dünyada, değişen koşullara hızlı bir şekilde karşılık verebilmek için organizasyon çevikliğini geliştirmek
 • Gelecekte nitelikli iş gücünün oluşturulması için üniversite-teknopark ortaklıklarını sağlamak

Sonuç olarak; savunma sanayiinde teknoloji odaklı bir yaklaşımdan daha fazlası aranıyor. Yenilik, hayal gücü, yaratıcılık ve girişimcilik sektördeki kültürün kökten değişmesi ve fırsatların yakalanması için öne çıkıyor. Özetlersek; Türk Savunma Sanayii’nin geleceği beyinlerimize bağlı.