Savunma Sanayiini Yeniden Şekillendiren 5 Faktör

Savunma Sanayiini Yeniden Şekillendiren 5 Faktör

• Özgün ve yanal düşünme

• Yüksek iletişim kabiliyeti

• Esnek davranma

• Kararlılık

• Risk toleransı

• Değişime açıklıkYenilikçi bireylerin istihdam edilmesi ve kurumun iç yapısının yenilikçi bir yapıya dönüştürülmesi ile birlikte organizasyonun, süreçlerin, kurum kültürünün ve daha nice unsurların da geliştirilmesi gerekiyor. Potansiyel sorunları, gerçek sorun haline gelmeden önce ele alarak savunma sanayiinde yenilik planlamaları yapmak uzun vadeli bir yaklaşım sağlayacaktır. Büyük ölçekte değişiklikleri teşvik eden ve ödüllendiren, aynı zamanda hedefleri etkileyen yenilikler yapılmalıdır. Kurumların, yenilikçi bir kültür değişimi için belirlemesi gereken öncelikleri aşağıdaki gibi ifade edebiliriz; 

• Dünyadaki gelişmelere hakim olmak ve stratejik avantajlar aramak

• Geleneksel olmayan yeni yetenekler sunmak

• Geniş kapsamlı ve ileriye dönük stratejik plan oluşturmak

• Zamanında ve etkili karar vermek için büyük veriyi daha iyi kullanmak

• Birden fazla eşzamanlı tehditten oluşan dünyada, değişen koşullara hızlı bir şekilde karşılık verebilmek için organizasyon çevikliğini geliştirmek

• Gelecekte nitelikli iş gücünün oluşturulması için üniversite-teknopark ortaklıklarını sağlamak

Sonuç olarak; savunma sanayiinde teknoloji odaklı bir yaklaşımdan daha fazlası aranıyor. Yenilik, hayal gücü, yaratıcılık ve girişimcilik sektördeki kültürün kökten değişmesi ve fırsatların yakalanması için öne çıkıyor. Özetlersek; Türk Savunma Sanayii’nin geleceği beyinlerimize bağlı.