Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Nedir?

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Nedir?

Sürekli değişen bir dünyada, başarılı olabilmek için sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bağımsız ve eleştirel düşünme, yaratıcılık ve öğrenmeyi öğrenme günümüz bireyinin sahip olması gereken en önemli yetenekler. Sorgulamaya dayalı öğrenmenin amacı ise bu yeteneklerin bireye kazandırılmasıdır.

Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencinin yönlendirdiği bir eğitim yolculuğudur. Öğretmenler, ders materyallerini doğrudan sunmak yerine, öğrencinin keşfetmesini sağlarlar. Geleneksel eğitimde genellikle öğretmen bilgilerini aktarır, öğrenciler ise dersi takip eder ve not tutarlar. Sorgulamaya dayalı öğrenmede, öğrenci yaparak öğrenir. Merak ve keşif duygusu, öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasına olanak sağlar.

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yaptığımız veya katıldığımız etkinlikler, edilgen bir şekilde okuduklarımız veya dinlediklerimize göre daha akılda kalıcıdır. Sorgulamaya dayalı öğrenme de tam bu noktada öğrencilere yardımcı olmaktadır. STEM eğitiminde kullanılan yöntem, öğrencilere ölçme, deneme ve daha fazlası için araçlar sunarak bir şeylerin nasıl çalıştığını keşfetme imkanı tanımaktadır. Bir eğitim ortamında, belirli malzeme ve materyaller sunulduğunda, öğrencilerin merak duygusu tetiklenir ve aktif olarak öğrenmeye başlarlar. 

Sorgulamaya dayalı öğrenme sınır tanımaz. Öğrencilere, ilgi alanlarına ve yeteneklerine dayanan bir öğrenme deneyimi sunmak için her zaman ve herhangi bir eğitim ortamında kullanılabilir. Keşfetmeye dayalı doğası gereği, öğrencilerin içindeki “en iyiyi” çıkarma eğilimindedir. Öğrenmek için sorumluluk almalarını sağlar ve bilgilerin daha anlamlı hale gelmesine yardımcı olur. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Faydaları

1) Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirir

Öğrencilerin belirli bir konu hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olurken, onlara sürekli fayda sağlayacak önemli becerilerin de gelişmesini sağlar. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kullanabilecekleri becerilerin geliştirilmesi, sağlam bir üniversite ve kariyer hazırlığı yapmalarına olanak sunar. 

2) Öğrenmeyi İlginç Kılar

Daha eğlenceli ve ilginç bir yaklaşım hem öğrencilere hem de öğretmenlere fayda sağlar. Öğretmenler için başarı hissi, öğrencilerinin anlatılan konuyu tümüyle kavramasından geçmektedir. Öğrenciler konuyla aktif olarak ilgilendiklerinde, daha iyi performans gösterecek ve iyi sonuçlar alacaklardır. Sorgulamaya dayalı öğrenme, özellikle kinestetik öğrenme tarzına sahip öğrenciler için, ders konularıyla alakalı aktivitelere katılmak, öğrenmeyi çok daha ilginç hale getirmektedir. 

3) Merak Duygusunu Teşvik Eder

Sorgulamaya dayalı öğrenme, çalışma merakına bağlıdır. Bu değerli ve çoğu zaman göz ardı edilen duygunun teşvik edilmesi, öğrencilerin birçok alanda başarılı olmasına yardım eder. Merak eden öğrenci, katılım gösteren öğrencidir. Bu nedenle, geleneksel öğrenme tarzlarının yanı sıra, aktif olarak bilgiyi aramaktadır. Merak duygusunun teşvik edilmesi, öğrenme sevgisini aşılamakla birlikte, sosyal ve duygusal öğrenmeyi de geliştirmektedir. 

4) Keşfetmeye İzin Verir

Keşfetmeye ve merak duygusunu tetiklemeye yarayan materyaller sunulduğu zaman, öğrenciler hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya özen gösterirler. Kısıtlama olmadan öğrendikleri için, proaktif bir öğrenme biçimini benimsemelerini sağlar. Sorgulamaya dayalı öğrenme, derste not tutmakta ya da dersi dinlemekte zorlabilecek öğrencilerin, ders materyallerini yepyeni bir şekilde kavramasına olanak tanır. Bu da öğrencinin çalışma ve öğrenme yeteneğini artırarak, özgüveninin gelişmesini sağlar. 

5) Anlamayı ve Kavramayı Geliştirir

En iyi öğrenciler bile öğretilenlerin kapsamını tam olarak anlamadan bilgileri ezberliyor olabilir. Örneğin, karbonat ve sirkenin reaksiyona girdiği ezberlenebilir. Ancak karbonat ve sirkeyi birleştirerek reaksiyona girmesini sağlamak, oluşan kabarcıklara tanık olmak bambaşka bir deneyim sunar. Çoğu öğrenci bu kimyasal reaksiyonla ilgili yazılı bilgiler yerine, tanık olduğu deneyi daha uzun süre hatırlayacaktır. Bununla birlikte, deney yapmak öğrencilerin sorularını da tetikleyecektir: “Karbonat, başka hangi maddelerle reaksiyona girer?”, “Reaksiyona girmesi için ne kadar sirke kullanılmalıdır?”, “Karbonat, suyla birleştiğinde de benzer bir tepkime ortaya çıkar mı?” gibi sorular, konunun daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacaktır.