Temel MongoDB Komutları

Temel MongoDB Komutları

Bu yazımda sizlere temel MongoDB komutlarını anlatmaya çalışacağım. 

Veri tabanındaki userları listelemelisiniz.

> show dbs

admin   0.000GB

local   0.000GB

pizzas  0.000GB

test    0.000GB

Veri tabanında ismi verilen user'a geçer. Verilen isim yoksa bile otomatik oluşturup geçilir.

> use test

switched to db test

Veri tabanındaki o user da bulunan Collectionlar’ı listeler (tablolar diyebiliriz.)

> show collections

mycol

tutorialspoint

customers

İstediğimiz collection’daki dataları görüntüleriz. (Select)

> db.customers.find()

{ "_id" : ObjectId("59428f6d8c1c406c806f79c7"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz" }

{ "_id" : ObjectId("59428ff88c1c406c806f79c8"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz2" }

Aşağıdaki komut ile collectionlara  insert yapılır (save yerine insert de kullanabilirsiniz.)

> db.customers.save({"firstName":"osman", "lastName":"yılmaz2"})

WriteResult({ "nInserted" : 1 })

Tekrar select attığımızda osman kaydınında geldiğini görürüz.

> db.customers.find()

{ "_id" : ObjectId("59428f6d8c1c406c806f79c7"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz" }

{ "_id" : ObjectId("59428ff88c1c406c806f79c8"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz2" }

{ "_id" : ObjectId("5943685f0fbc4cba4fc4233b"), "firstName" : "osman", "lastName" : "yılmaz2" }

Database içinde başka bir collection(tablo) oluşturmak ve drop etmek

>db.createCollection("engin")

{ "ok" : 1 }

> show collections

customers

engin

> db.engin.drop()

true

> show collections

customers

Tabloyu görüntülerken find ve pretty kullanırsanız pretty daha güzel bir şekil ile görmenizi sağlayacaktır.

> db.customers.find()

{ "_id" : ObjectId("59428f6d8c1c406c806f79c7"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz" }

{ "_id" : ObjectId("59428ff88c1c406c806f79c8"), "firstName" : "engin", "lastName" : "yılmaz2" }

{ "_id" : ObjectId("5943685f0fbc4cba4fc4233b"), "firstName" : "osman", "lastName" : "yılmaz2" }

> db.customers.find().pretty()

{                "_id" : ObjectId("59428f6d8c1c406c806f79c7"),

                "firstName" : "engin",

                "lastName" : "yılmaz"}{

                "_id" : ObjectId("59428ff88c1c406c806f79c8"),

                "firstName" : "engin",

                "lastName" : "yılmaz2"

}

{

                "_id" : ObjectId("5943685f0fbc4cba4fc4233b"),

                "firstName" : "osman",

                "lastName" : "yılmaz2"

}

Yazar: Engin Yılmaz