Temel MongoDB Komutları- II

Temel MongoDB Komutları- II

Bu yazımda sizlere MongoDB’nin temel komutlarını anlatmaya devam edeceğim.

MongoDB’de, Where koşulu nasıl sağlanıyor diye merak ediyorsanız; aşağıdaki şekilde koşullu sorgu yapabilirsiniz.

> db.customers.find({"firstName":"osman"})

{ "_id" : ObjectId("5943685f0fbc4cba4fc4233b"), "firstName" : "osman", "lastName" : "yılmaz2" }

>

Update işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

> db.customers.update({"firstName":"osman"},{$set:{"lastName":"yavuz"}})

WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })

> db.customers.find({"firstName":"osman"})

{ "_id" : ObjectId("5943685f0fbc4cba4fc4233b"), "firstName" : "osman", "lastName" : "yavuz" }

Delete işlemi için aşağıdaki komut uygulanır.

>db.customers.remove({"lastName":"yavuz"})

WriteResult({ "nRemoved" : 1 })

> db.customers.find().pretty()

{

                "_id" : ObjectId("59428f6d8c1c406c806f79c7"),

                "firstName" : "engin",

                "lastName" : "yılmaz"

}

{

                "_id" : ObjectId("59428ff88c1c406c806f79c8"),

                "firstName" : "engin",

                "lastName" : "yılmaz2"

}

Tüm collection'ı silmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

>db.tablo.remove("",0)

Sadece bazı kolonları görebilmek için

> db.engin.insert({"a":1,"b":2,"c":3})

WriteResult({ "nInserted" : 1 })

> db.engin.find()

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

Sadece ave c kolonunu görmek istersek

> db.engin.find({},{"a":1,"c":1}).pretty()

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "c" : 3 }

Sadece 2 kayıtı göster dersek nasıl deriz.

> db.engin.find().pretty()

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

{ "_id" : ObjectId("594385bfd6c60c4ff3437788"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 4 }

{ "_id" : ObjectId("594385c2d6c60c4ff3437789"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 5 }

> db.engin.find().limit(2)

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

{ "_id" : ObjectId("594385bfd6c60c4ff3437788"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 4 }

Dataları sıralama asc ve desc olarak sıralama,

--asc

> db.engin.find().sort({"a":1})

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

{ "_id" : ObjectId("594385bfd6c60c4ff3437788"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 4 }

{ "_id" : ObjectId("594385c2d6c60c4ff3437789"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("59438645d6c60c4ff343778a"), "a" : 10, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("59438648d6c60c4ff343778b"), "a" : 20, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("5943864dd6c60c4ff343778c"), "a" : 24, "b" : 2, "c" : 5 }

--desc

> db.engin.find().sort({"a":-1})

{ "_id" : ObjectId("5943864dd6c60c4ff343778c"), "a" : 24, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("59438648d6c60c4ff343778b"), "a" : 20, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("59438645d6c60c4ff343778a"), "a" : 10, "b" : 2, "c" : 5 }

{ "_id" : ObjectId("594384e4d6c60c4ff3437787"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 3 }

{ "_id" : ObjectId("594385bfd6c60c4ff3437788"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 4 }

{ "_id" : ObjectId("594385c2d6c60c4ff3437789"), "a" : 1, "b" : 2, "c" : 5 }

 

Yazar: Engin YILMAZ