Lider-Kıdemli Büyük Veri Mühendisi

INTERPROBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • Ankara, İstanbul, Bilişim Vadisi (Gebze)
 • 03.04.2021 - 30.06.2021 | 13.04.2021

  BÜYÜK VERİ TAKIM LİDERİ


  Genel Nitelikler

  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • En az 5 yıllık gösterilebilir ileri seviyede Java kodlama tecrübesi
  • Dağıtık, ölçeklenebilir ve yüksek veri akışı olan en az bir projede ve toplamda en az 4 senelik yazılım mimarı ve takım yönetimi tecrübesi
  • Ekip Yönetimi konusunda gösterilebilir tecrübe
  • Tercihen Liderlik ve Teknik Olmayan Beceri sertifikaları sahibi olmak
  • Hadoop, Kudu, HBase, Solr, ElasticSearch, Citus, OrientDB platformlarından en az birini kullanacak şekildeBüyük Veri alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak
  • MapReduce, Spark, Hive, Kafka Streams, Spring Cloud Data Flow, Storm, Spark Structured Streaming, Flink platformlarından en az birini kullanacak şekildeVeri Mühendisliği alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak
  • Kafka ve RabbitMQ gibi Dağıtık Akan Mesaj Kuyrukları’ndaen az 2 yıl tecrübeli olmak
  • Tinkerpop, Neo4j, JanusGraph, NebulaGraph, TigerGraph, DGraph veya SqlG gibiçizge(graph) veri tabanlarında tecrübe sahibi olmak
  • S3, Ceph ve MinIO gibi Obje Saklama Platformlarında bilgi sahibi olmak
  • Kod gözden geçirme ve kod kalitesi izleme konularında tecrübeli
  • Tercihen Gepgraphically Redundant Sistemlerde tecrübeli
  • Linux sistemleriyle ve shell scripting ile ilgili derin tecrübe sahibi olmak
  • Scrum ile ilgili derin tecrübe sahibi olmak
  • Tercihen CMMI Level-3 kullanılan bir projede çalışmış olmak
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip yönetimi
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yapabilir olmak

  Sorumluluklar

  • Büyük Veri ekibini yönetmek ve teknik olarak yönlendirmek
  • Analiz, tasarım ve ilerleme raporlaması ve dokümantasyonu
  • Bir veri mimarı olarak çalışmak
  • Uluslararası müşteriler ile iletişim yürütmek
  • Proje geliştirimi süresince müşteriler ile organize edilen toplantılara katılım sağlamak
  • Konferanslarda sunum ve konuşma yapmak
  • Ekibin geliştirme yaptığı kodları gözden geçirmek
  • Deneyimsiz seviyedeki personele mentörlük yapmak
  • Geliştirme ekibini yönetmek ve performansını değerlendirmek

  Beklenen Tutumlar

  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde herbir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik, kendi kendini motive eden ve lider  KIDEMLİ BÜYÜK VERİ MÜHENDİSİ


  Genel Nitelikler

  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • En az 4 yıllık gösterilebilir ileri seviyede Java kodlama tecrübesi
  • Dağıtık, ölçeklenebilir ve yüksek veri akışı olan en az bir projede ve toplamda en az 1 senelik yazılım mimarı ve takım yönetimi tecrübesi
  • Hadoop, Kudu, HBase, Solr, ElasticSearch, Citus, OrientDB platformlarından en az birini kullanacak şekildeBüyük Veri alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak
  • MapReduce, Spark, Hive, Kafka Streams, Spring Cloud Data Flow, Storm, Spark Structured Streaming, Flink platformlarından en az birini kullanacak şekildeVeri Mühendisliği alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak
  • Kafka ve RabbitMQ gibi Dağıtık Akan Mesaj Kuyrukları’ndaen az 1 yıl tecrübeli olmak
  • Tinkerpop, Neo4j, JanusGraph, NebulaGraph, TigerGraph, DGraph veya SqlG gibiçizge(graph) veri tabanlarında tecrübe sahibi olmak bir artı olarak değerlendirilecektir
  • S3, Ceph ve MinIO gibi Obje Saklama Platformlarında bilgi sahibi olmak bir artı olarak değerlendirilecektir
  • Kod gözden geçirme ve kod kalitesi izleme konularında tecrübeli
  • Linux sistemleriyle ve shell scripting ile ilgili derin tecrübe sahibi olmak
  • Scrum ile ilgili derin tecrübe sahibi olmak
  • Tercihen CMMI Level-3 kullanılan bir projede çalışmış olmak
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip yönetimi
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yapabilir olmak

  Sorumluluklar

  • Büyük Veri ekibinin bir parçası olmak
  • Analiz, tasarım ve ilerleme raporlaması ve dokümantasyonu
  • Bir veri mimarı olarak çalışmak
  • Uluslararası müşteriler ile iletişim yürütmek
  • Proje geliştirimi süresince müşteriler ile organize edilen toplantılara katılım sağlamak
  • Ekibin geliştirme yaptığı kodları gözden geçirmek
  • Deneyimsiz seviyedeki personele mentörlük yapmak
  • Geliştirme ekibini yönetmek ve performansını değerlendirmek

  Beklenen Tutumlar

  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde herbir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik, kendi kendini motive eden  İlanımız Ankara, İstanbul ve Gebze (Bilişim Vadisi) lokasyonlarımız için geçerlidir. Başvuru esnasında tercih ettiğiniz çalışma yerini belirtmenizi rica ederiz.