Kıdemli-Junior Test Otomasyon Mühendisi

INTERPROBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • Ankara, İstanbul, Bilişim Vadisi (Gebze)
 • 03.04.2021 - 30.06.2021 | 12.04.2021

  Kıdemli Test Otomasyon Mühendisi


  Aranılan Şartlar


  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • En az 3 yıllık Yazılım Test Mühendisi tecrübesi
  • Otomasyonlu test anaçatıları ve dillerinden (Selenium WebDriver, Appium, jUnit, Cucumber, Espresso, JS test) en az birinde bilgi sahibi
  • Web uygulamaları için test otomasyon kodları yazılması ve bakımı konusunda çok tecrübeli 
  • Birim test otomasyon anaçatılarını içerecek şekilde API otomasyon testi konusunda tecrübeli
  • SQL kullanma konusunda bilgi sahibi
  • Yazılım Kalitesini geliştirmeye destek olan çözüm ve konuları tanımlama konusunda proaktif tutuma sahip; meraklı, test senaryolarını yaratıcı ve inovatif bir şekilde işleten, titiz gözlemci
  • Tercihen CMMI Level-3 kullanılan bir projede çalışmış olmak
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip oyuncusu
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yapabilir olmak
  • Yeni sistem ve uygulamaları öğrenmek ve destekleme yetkinliğine sahip
  • Çevik ortamda çalışma tecrübesine sahip
  • Fonksiyonel/Fonksiyonel Olmayan testler ve performans testleri ile ilgili bilgi sahibi
  • Yazılım tasarımı ve mimarisi konusunda bilgi sahibi
  • Java (J2EE), REST APIs, Jenkins gibi alanlarda sağlam programlama yetkinliklerine sahip
  • Docker konusunda bilgi sahibi


  Sorumluluklar


  • Test ekibinin bir üyesi olmak
  • Ekibin sıradışı çıktılar üretmesini sağlamak
  • Proje için otomatize edilmiş test altyapısı oluşturmak ve bakımını sağlamak
  • Paydaşlar ve mühendislerle test senaryolarının oluşturulmasında iş birliği yapmak
  • Test faaliyetleri çerçevesinde keşfedilmiş tüm bulguları tanımlamak, analize etmek, dokümante etmek, ince ayar tavsiyeleri sağlamak
  • Otomasyon strateji ve çabalarını geliştirmek ve yönetmek, otomatize test döngüleri yürütmek için kod üretmek
  • Otomasyon test sonuçlarını analiz etmek ve yürütmek
  • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde kalite güvence sağlamak için çapraz fonksiyonel takımlar ile çalışmak
  • Test strateji oluşturmak ve yeni özellik geliştirmede kalitenin sağlanması amaçlı teknik kılavuzluk vermek
  • Geliştiricilerin kendilerinin bulamayacağı bulguve hataları tespit edebilmek
  • Otomasyon kodlarını sürekli geliştirmek
  • Otomize test modüllerini yürütmek, izlemek ve dokümante etmek
  • Performans testini yürütmek ve geliştirmek
  • Deneyimsiz seviyedeki personele mentörlük yapmak


  Beklenen Tutumlar


  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde her bir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözeten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik ve kendi kendini motive eden


   

  Junior Test Otomasyon Mühendisi


  Aranılan Şartlar


  • Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri veya ilgili bir teknik alanda Lisans mezuniyet derecesi
  • En az 1 yıllık Yazılım Test Mühendisi tecrübesi
  • Otomasyonlu test anaçatıları ve dillerinden (Selenium WebDriver, Appium, jUnit, Cucumber, Espresso, JS test) en az birinde bilgi sahibi
  • Web uygulamaları için test otomasyon kodları yazılması ve bakımı konusunda çok tecrübeli
  • SQL kullanma konusunda bilgi sahibi
  • Yazılım Kalitesini geliştirmeye destek olan çözüm ve konuları tanımlama konusunda proaktif tutuma sahip; meraklı, test senaryolarını yaratıcı ve inovatif bir şekilde işleten, titiz gözlemci
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip oyuncusu
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri yapabilir olmak
  • Yeni sistem ve uygulamaları öğrenmek ve destekleme yetkinliğine sahip
  • Çevik ortamda çalışma tecrübesine sahip
  • Fonksiyonel/Fonksiyonel Olmayan testler ve performans testleri ile ilgili bilgi sahibi
  • Java (J2EE), REST APIs, Jenkins gibi alanlarda sağlam programlama yetkinliklerine sahip
  • Docker konusunda bilgi sahibi olmak bir avantaj


  Sorumluluklar


  • Test ekibinin bir üyesi olmak
  • Paydaşlar ve mühendislerle test senaryolarının oluşturulmasında iş birliği yapmak
  • Test faaliyetleri çerçevesinde keşfedilmiş tüm bulguları tanımlamak, analize etmek, dokümante etmek, ince ayar tavsiyeleri sağlamak
  • Otomasyon strateji ve çabalarını geliştirmek ve yönetmek, otomatize test döngüleri yürütmek için kod üretmek
  • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde kalite güvence sağlamak için çapraz fonksiyonel takımlar ile çalışmak
  • Geliştiricilerin kendilerinin bulamayacağı bulgu ve hataları tespit edebilmek
  • Otomasyon kodlarını sürekli geliştirmek


  Beklenen Tutumlar


  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde her bir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Enerjik ve kendi kendini motive eden


  İlanımız Ankara, İstanbul ve Gebze (Bilişim Vadisi) lokasyonlarımız için geçerlidir. Başvuru esnasında tercih ettiğiniz çalışma yerini belirtmenizi rica ederiz.