Lider-Kıdemli-Junior Yazılım Mühendisi

INTERPROBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • Ankara, İstanbul, Bilişim Vadisi (Gebze)
 • 03.04.2021 - 30.06.2021 | 12.04.2021

  YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM LİDERİ


  Genel Nitelikler


  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • Gösterilebilir Takım Yönetimi tecrübesi
  • Tercihen Liderlik ve Teknik Olmayan Beceri sertifikaları sahibi olmak
  • En az 8 yıllık gösterilebilir ileri seviyede Java, Javascript/Typescript kodlama tecrübesi
  • İlişkisel Veri Tabanları (Oracle/Postgresql/MySQL/MariaDB) konusunda en az 5 yıl tecrübeli
  • Spring Boot, Spring Data JPA içerecek şekildeSpring Frameworkkonusunda en az 5 yıl tecrübeli
  • Üçüncü parti görselleştirme kütüphaneleri (AngularTS, React, Leaflet, Openlayers, Echarts, HighCharts, YFiles, D3, Cytoscape) veÖnyüz Geliştirme konusunda en az 5 yıl tecrübeli
  • Docker ve Spring Cloud Mikroservis Mimarisinde en az 2 yılllık tecrübeli
  • CI/CD pipeline (Gitlab CI-CD/Jenkins/CircleCI) ve branching stratejileri konusunda en az bir yıl tecrübe sahibi olmak
  • OAuth2 konusunda tecrübe sahibi
  • Kafka veya RabbitMQ kullanarak asenkron bir Olaya Dayalı Sistem oluşturma konusunda tecrübeli
  • Tercihen Apache Spark konusunda tecrübe sahibi
  • Tercihen Tinkerpop, Neo4j, JanusGraph, NebulaGraph, TigerGraph, DGraph veya SqlG gibiçizge (graph) veri tabanlarında tecrübe sahibi olmak
  • Tercihen Citus Data (Postgresql açılımı) konusunda tecrübe sahibi
  • Tercihen Kubernetes, Docker Swarm veya Mesos konusunda tecrübeli
  • Teste dayalı geliştirme felsefesini benimsemiş
  • Linux sistemleri ve kabuk programlama konusunda derin bilgi sahibi
  • Kod gözden geçirme ve kod kalitesi takibi konusunda tecrübeli
  • Scrum konusunda derin tecrübeli
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip yönetimi
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği


  Sorumluluklar


  • Geliştirme ekibini yönetmek
  • Tasarım fazına katkı vermek
  • Dokümantasyon
  • Arkayüz (Backend) kodlarını geliştirmek ve verinin önyüze sunulmasını sağlamak
  • Önyüz kodlarını geliştirmek
  • Projenin CI/CD süreçlerini oluşturmak ve bakımını sağlamak
  • Deneyimsiz seviyedeki personele mentörlük yapmak
  • Geliştirme ekibini yönetmek ve performansını değerlendirmek


  Beklenen Tutumlar


  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde her bir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözeten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik ve kendi kendini motive eden


  KIDEMLİ YAZILIM MÜHENDİSİ


  Genel Nitelikler


  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • En az 5 yıllık gösterilebilir ileri seviyede Java, Javascript/Typescript kodlama tecrübesi
  • İlişkisel Veri Tabanları (Oracle/Postgresql/MySQL/MariaDB) konusunda en az 2 yıl tecrübeli
  • Spring Boot, Spring Data JPA içerecek şekilde Spring Frameworkkonusunda en az 2 yıl tecrübeli
  • Üçüncü parti görselleştirme kütüphaneleri (AngularTS, React, Leaflet, Openlayers, Echarts, HighCharts, YFiles, D3, Cytoscape) veÖnyüz Geliştirme konusunda en az 2 yıl tecrübeli
  • Docker ve Spring Cloud Mikroservis Mimarisinde en az 1 yılllık tecrübeli
  • CI/CD pipeline (Gitlab CI-CD/Jenkins/CircleCI) ve branching stratejileri konusunda en az bir yıl tecrübe sahibi olmak
  • OAuth2 konusunda tecrübe sahibi
  • Kafka veya RabbitMQ kullanarak asenkron bir Olaya Dayalı Sistem (Event Driven System) oluşturma konusunda tecrübeli
  • Tercihen Apache Spark konusunda tecrübe sahibi
  • Tercihen Nomad/Kubernetes/Docker Swarmkonusunda tecrübeli
  • Linux sistemleri ve kabuk programlama konusunda bilgi sahibi
  • Kod gözden geçirme ve kod kalitesi takibi konusunda tecrübeli
  • Scrum konusunda tecrübeli
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip yönetimi
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği


  Sorumluluklar


  • Frontend, Backend ya da Fullstack geliştirici olarak geliştirme ekibinin bir parçası olmak
  • Tasarım fazına katkı vermek
  • Dokümantasyon
  • Projenin CI/CD süreçlerini oluşturmak ya da destek vermek
  • Deneyimsiz seviyedeki personele mentörlük yapmak
  • Beklenen Tutumlar
  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde her bir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözeten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik ve kendi kendini motive eden


  JUNIOR YAZILIM MÜHENDİSİ


  Genel Nitelikler


  • Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ya da Lisansüstü mezuniyet derecesi
  • En az 2 yıllık gösterilebilir ileri seviyede Java, Javascript/Typescript kodlama tecrübesi
  • İlişkisel Veri Tabanları (Oracle/Postgresql/MySQL/MariaDB) konusunda tecrübeli
  • Spring Boot, Spring Data JPA içerecek şekilde Spring Frameworkkonusunda tecrübeli
  • Üçüncü parti görselleştirme kütüphaneleri (AngularTS, React, Leaflet, Openlayers, Echarts, HighCharts, YFiles, D3, Cytoscape) veÖnyüz Geliştirme konusunda tecrübeli
  • Tercihen Docker ve Spring Cloud Mikroservis Mimarisinde tecrübeli
  • Tercihen CI/CD pipeline (Gitlab CI-CD/Jenkins/CircleCI) ve branching stratejileri konusunda tecrübe sahibi olmak
  • Tercihen OAuth2 konusunda tecrübe sahibi
  • Tercihen Kafka veya RabbitMQ kullanarak asenkron birOlaya Dayalı Sistem (Event Driven System) oluşturma konusunda tecrübeli
  • Tercihen Apache Spark konusunda tecrübe sahibi
  • Tercihen Nomad/Kubernetes/Docker Swarm konusunda tecrübeli
  • Yeni teknolojiler öğrenme konusunda istekli
  • Linux sistemleri ve kabuk programlama konusunda bilgi sahibi
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)
  • Yüksek iletişim yetkinlikleri ve iyi ekip yönetimi
  • Yüksek dokümantasyon yetkinliği


  Sorumluluklar


  • Frontend, Backend ya da Fullstack geliştirici olarak geliştirme ekibinin bir parçası olmak
  • Dokümantasyon
  • Her an öğrenmek ve kendini geliştirmek


  Beklenen Tutumlar


  • Güzel bir çözüm oluşturmak üzere ısrarcı olma
  • Problemler karşısında önce hızlı ve sonra kalıcı çözümler oluşturulmasını sağlama
  • Kendisi ve ekibin yürüttüğü faaliyetlerde her bir yeni iterasyonda sıfır hata üretmek idealiyle günlük iş faaliyetleri için inovatif fikirler üretmek ve sürdürülebilir kılmak
  • Ekibin sadece kendisinden bekleneni değil kendisine belirtilmese bile kullanım tecrübesini ve konforunun iyi olmasını gözeten bir anlayışla hareket etmesini sağlamak
  • Enerjik ve kendi kendini motive eden