Kıdemli-Junior İş Analisti

INTERPROBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

 • Ankara, İstanbul, Bilişim Vadisi (Gebze)
 • 03.04.2021 - 30.06.2021 | 13.04.2021

  KIDEMLİ İŞ ANALİSTİ


  Genel Nitelikler


  • Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri veya ilgili bir teknik alanda Lisans mezuniyet derecesi
  • Tercihen veri yoğun projelerde olmak üzere; en az 5 yıllık iş analizi tecrübesi
  • Problemleri analiz etmek üzere kuvvetli analitik yetkinlik sahibi olmak ve kritik düşünebilme yeteneğine sahip olmak, gereksinimleri dokümante edebilmek ve bunları çeşitli okuyucularla paylaşabilmek
  • Çözüm odaklı – problem çözücü
  • Çözümler, sistemler ve süreçler geliştirmenin yollarını bulmak üzere inisiyatif kullanabilen
  • Sözlü ve yazılı kuvvetli iletişim yetkinliklerine sahip
  • Ürün iş planı içerisinde anahtar paydaşların görüş ve ihtiyaçlarının alınmış olduğuna emin olacak seviyede anahtar paydaşlarla kuvvetli ilişki ve iletişime sahip
  • Birbiriyle çelişen öncelikleri yönetebilme ve hızlı üretim yapılan bir ortamda başarıyla sonuçlandırabilme yetkinliği
  • Yazılım projelerinde teknik analiz ve tasarım konularında tecrübeli
  • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri (Şelale, Çevik) konusunda tecrübeli
  • JIRA ve Confluence konularında tecrübeli
  • SQL (Postgres/Oracle) konusunda tecrübeli
  • Tercihen Java, Spring, Hibernate, Maven konularında bilgi sahibi
  • Tercihen veri bilimi ve veri mühendisliği konularında bilgi sahibi
  • Tercihen Docker, Kafka konularında bilgi sahibi
  • Uluslararası projede çalışabilecek şekilde akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)


  Sorumluluklar


  • Yüksek düzeyde kompleks projeler zamanında, bütçesinde ve kapsam gereksinimlerinde tamamlayabilmek için bir takıma iş atama, yönetme ve destekleme.
  • Kullanıcı görüşmeleri, anketler, iş akış görüşmeleri, endüstri örnek uygulamalarına yönelik araştırmalar, süreçleri, modelleri, kullanım durumlarını, planları, akış diyagramlarını, gereksinim kurgulama çalışmalarını ve çözümleri içeren mevcut (As-Is) ve olması gereken (To-Be) senaryolarını gözden geçiren kullanıcı çalıştayları gibi çok çeşitli ama bunlarla sınırlı olmayan faaliyetleri yürütmek suretiyle iş paydaşlarıyla bir araya gelerek iş gereksinimlerini ve süreç değişikliklerini tam olarak anlamak, tanımlamak ve dokümante etmek.
  • Farklı kaynaklardan toplanan bilgileri titizlikle değerlendirmek, çakışan kısımları çözümlemek, üst seviye bilgiyi detaylara bölmek, alt seviye bilgiden daha genel bir anlayışa doğru genelleştirmek ve kullanıcının istekleriyle asıl ihtiyaçlarını birbirinden ayırt edilebilir şekilde ortaya koymak.
  • Teknik ekibi tasarım, kodlama, test ve dağıtım konularında desteklemek, problem oluştuğunda çözülmesini sağlamak.
  • Uygulama sorunlarını, değişiklikleri ve modifikasyonları reaktif ve proaktif bir şekilde desteklemek amacıyla iş analizi çerçevesinde Uygulama Destek, Eğitim, İmplementasyon, Kalite Güvence ve Geliştirme ekipleriyle birlikte çalışmak
  • Verimli bir sistem tasarlama ve oluşturma.
  • Takımın kullandığı süreçleri geliştirmeye katkı sağlamak.
  • Yeni fikirler üretme ve aktif bir biçimde hayata geçirme yetkinliği.


  Beklenen Tutumlar


  • İnovatif, çevik ve takım oyuncusu olma
  • Yeni yetkinliklere hızlıca adapte olma
  • Enerjik ve kendi kendine motive olabilen


  JUNIOR İŞ ANALİSTİ


  Genel Nitelikler


  • Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri veya ilgili bir teknik alanda Lisans mezuniyet derecesi
  • Tercihen veri yoğun projelerde olmak üzere; en az 2-5 yıllık iş analizi tecrübesi
  • Problemleri analiz etmek üzere kuvvetli analitik yetkinlik sahibi olmak ve kritik düşünebilme yeteneğine sahip olmak, gereksinimleri dokümante edebilmek ve bunları çeşitli okuyucularla paylaşabilmek
  • Çözüm odaklı – problem çözücü
  • Sözlü ve yazılı kuvvetli iletişim yetkinliklerine sahip
  • Birbiriyle çelişen öncelikleri yönetebilme ve hızlı üretim yapılan bir ortamda başarıyla sonuçlandırabilme yetkinliği
  • Yazılım projelerinde teknik analiz ve tasarım konularında tecrübeli
  • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri (Şelale, Çevik) konusunda tecrübeli
  • JIRA ve Confluence konularında tecrübeli
  • SQL (Postgres/Oracle) konusunda tecrübeli
  • Tercihen Java, Spring, Hibernate, Maven konularında bilgi sahibi
  • Tercihen veri bilimi ve veri mühendisliği konularında bilgi sahibi
  • Tercihen Docker, Kafka konularında bilgi sahibi
  • Uluslararası projede çalışabilecek şekilde akıcı düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi (Test edilecektir)


  Sorumluluklar


  • Kullanıcı görüşmeleri, anketler, iş akış görüşmeleri, endüstri örnek uygulamalarına yönelik araştırmalar, süreçleri, modelleri, kullanım durumlarını, planları, akış diyagramlarını, gereksinim kurgulama çalışmalarını ve çözümleri içeren mevcut (As-Is) ve olması gereken (To-Be) senaryolarını gözden geçiren kullanıcı çalıştayları gibi çok çeşitli ama bunlarla sınırlı olmayan faaliyetleri yürütmek suretiyle iş paydaşlarıyla bir araya gelerek iş gereksinimlerini ve süreç değişikliklerini tam olarak anlamak, tanımlamak ve dokümante etmek.
  • Farklı kaynaklardan toplanan bilgileri titizlikle değerlendirmek, çakışan kısımları çözümlemek, üst seviye bilgiyi detaylara bölmek, alt seviye bilgiden daha genel bir anlayışa doğru genelleştirmek ve kullanıcının istekleriyle asıl ihtiyaçlarını birbirinden ayırt edilebilir şekilde ortaya koymak.
  • Teknik ekibi tasarım, kodlama, test ve dağıtım konularında desteklemek, problem oluştuğunda çözülmesini sağlamak.
  • Uygulama sorunlarını, değişiklikleri ve modifikasyonları reaktif ve proaktif bir şekilde desteklemek amacıyla iş analizi çerçevesinde Uygulama Destek, Eğitim, İmplementasyon, Kalite Güvence ve Geliştirme ekipleriyle birlikte çalışmak
  • Yeni fikirler üretme ve aktif bir biçimde hayata geçirme yetkinliği.


  Beklenen Tutumlar


  • İnovatif, çevik ve takım oyuncusu olma
  • Yeni yetkinliklere hızlıca adapte olma
  • Enerjik ve kendi kendine motive olabilen


  İlanımız Ankara, İstanbul ve Gebze (Bilişim Vadisi) lokasyonlarımız için geçerlidir. Başvuru esnasında tercih ettiğiniz çalışma yerini belirtmenizi rica ederiz.