ROBOİK 2021

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

 • -
 • 06.08.2021 - 05.11.2021

  ROBOİK 2021

  İNSANSIZ SUÜSTÜ ARAÇLARI PROTOTİP YARIŞMASI


  HEP BİRLİKTE GELECEĞE YÖN VERELİM!

  Yerli ve milli teknolojilerle ülkemizi güvenli bir geleceğe taşıyalım!

  Ayrıntılı Bilgi için:  https://vizyonergenc.com/2021_Roboik_Suustu_Prototip%20%C5%9Eartnamesi_revizyon_02.pdf


  Başvuru

  Yarışmaya takım adına sadece Takım Lideri başvuruda bulunabilecektir.

  Takımlar tarafından hazırlanarak başvuru sırasında teslim edilecek Proje Bilgi Dokümanında aşağıdaki konuların mutlaka detaylı ve anlaşılabilir şekilde işlenmiş olması beklenmektedir.

  - Yönetici özeti

  - Proje tanımı ve özgün nitelikler

  - Teknik bilgi, şemalar ve çizimler

  - Ön tasarım görselleri

  - Öngörülen iş planı ve zaman çizelgesi

  - Taslak algoritmalar ve açıklamaları

  - Takım hakkında detaylı bilgiler ve görev dağılımları

  - Bütçe detay ve finansman planı

  - Madde 2.3’te tanımlı öğrenci/danışman belgeleri

  Proje bilgi dokümanı 1 (bir) adet A4 boyutunda ve pdf formatında olmalı ( 20 mb)

  Başvuru sırasında Proje Bilgi Dokümanları, web sayfasından sisteme yüklenecektir. Söz konusu dokümanların eksiksiz, anlaşılabilir ve iyi organize edilmiş; tasarımların teknolojik olarak uygulanabilir, geçerli ve tutarlı olması beklenmektedir.”

   

  Katılımcı Profili

  Prototip geliştirme esasına dayalı olarak kurgulanan yarışmaya katılacaklara ilişkin bilgiler şu şekildedir.

  - Yarışmaya takım olarak katılmak zorunludur.

  - Her takım yarışmaya sadece bir araçla katılabilir.

  - Her takım en az dört (4) en fazla on (10) kişi ve bir (1) danışmandan oluşmalıdır.

  - Takımlar, T.C. ve K.K.T.C.’de yerleşik okullardaki lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturulacaktır.

  - Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla lise/üniversite öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.

  - Takımlar okulu temsilen veya bağımsız öğrenci takımları olarak katılım sağlayabilirler.

  - Takımlar, T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde görev yapmakta olan bir öğretim görevlisinin/üyesinin danışmanlığını almak zorundadır. Ancak, takım üyelerinin hepsinin lise öğrencisi olması durumunda danışman, takım üyelerinden herhangi birinin okulunda görev yapan bir öğretmen olabilir.

  - Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan karma bir takım ise, T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde görev yapmakta olan bir öğretim görevlisini/üyesini danışman olarak almak zorundadır.

  - Takımlar, öğrenci olmayan takım üyesi barındıramaz.

  - Başvuru yapıldığı tarihte öğrenci iken daha sonra okulla ilişkisi kesilen öğrenciler takımları ile yarışmaya katılabilirler.

  - Başvuru sırasında öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için ise öğretim görevlisi/üyesi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir.