Blog 400 Yıl Önceki Japon Savaşçıların Ruhunu Yaşamak : Samuray Müzesi

400 Yıl Önceki Japon Savaşçıların Ruhunu Yaşamak : Samuray Müzesi

Tokyo’da bulunan Samuray Müzesi Japon kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan samuray kültüre ışık tutmaktadır. Kapılarını ziyaretçilerine açan müze, samuray kültürünü merak eden ziyaretçilerini beklemektedir.  Japon tarihine baktığımızda 13. yy’dan itibaren askeri seçkinlerin siyasi ve ekonomik liderliği üstlendiği görülmektedir.  Bu yönetim sistemi 1800’lü yıllara kadar devam etmiştir.  Japonya’nın ilk askeri hükümeti Kamakura dönemi (1185 – 1333) ile başlamaktadır. Bu dönemi 1338 – 1573 yılları arasını kapsayan Ashikaga dönemi izlemiştir.  Bu dönemlerde soylu sınıfından gelen askerler bölgesel liderler aracılığı ile düzeni sağlamakta adaleti idame etmekte ve vergi dağıtımı görevlerinde bulunmaktadır.

Samuray terimi “Hizmet eden” anlamına gelen “Saburau” kelimesinden türetilmiştir.  Bu soylu asker sınıfı kendilerine özgü savaş sanatlarını geliştirmiş ve Japonya’da bir edebi gelenek oluşturmuşlardır. 12. yüzyıl itibari ile popülerlik kazanan samuraylık için ciddi eğitimlerden geçmek gerekmektedir. Samuraylık eğitimi 7 yaşında başlamaktadır.  Samuray eğitimi görmek için samuray sınıfından (soylu sınıftan) doğmak gerekir.  Samuraylara aldıkları eğitimler sonrası dürüstlük , cesaret, saygı, özveri, sadakat, öz kontrol ve görev adamı olma gibi nitelikler atfedilmektedir. İşte bu Samuray sınıfı çağdaş Japon kültürü üzerine kalıcı bir iz, bir miras bırakmıştır.

Japonya denilince akla ilk gelen kültürel simgelerden biri samuraylardır.  16. yy’ın sonlarına kadar ülkenin kültürünü ve karakterini oluşturan samuray tarzını görmek isterseniz ve Japon savaş tarihi ile ilgili bilgi almak isterseniz bu müze sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.  Müze ziyaretçilerine samurayların yaşadıkları zamandaki rolünü anlama, samuraylık tarihini öğrenme, kullanılan araç gereçleri ve zırhları keşfetme fırsatı sunmaktadır.

Müzeye gittiğinizde birinci katta kendiniz ve sevdikleriniz için hatıra olarak alabileceğiniz bir hediyelik eşyalar dükkânı bulunmaktadır. Giriş koridorundan ilerlediğinizde tarihi çok eskilere dayanan farklı özelliklere sahip samuray zırhları sizi karşılamaktadır. Samuray zırhları dönem içinde evrilmiştir. İlk dönem zırhlarının bazı zafiyetleri bulunurken daha sonra üretilen zırhlarda bu zafiyetler giderilmeye çalışılmış plakalardan daha sert kasklar ve zırhlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonrasında üretilen zırhlar Avrupa tarzı zırhları da anımsatmaktadır. Sonraki dönem zırhların tamamı metalden üretilmiştir. Geliştirilen zırhların ateşli silahlara karşı koyabilecek nitelikte tasarlandığı görülmektedir. Japon tarihinde büyük öneme sahip olan üç büyük kahramanın giydiği zırhlarda bu müzede sergilenmektedir. Ayrıca müzede bulunan en eski parçalardan biri bir shogun generaline ait olan 800 yıllık zırhtır.

Müzenin ikinci katında samurayların kullandığı pek çok araç gereç sergilenmektedir. Samurayların demirci ustaları nesiller boyu çok güçlü ve çok yönlü silahlar üretmek için çalışmışlardır. Modern malzeme bilimi inceleme yöntemlerini kullanarak elde edilen verilere göre bu demir ustalarının demir dövme biçimlerinin farklı ve etkileyici olduğu gözler önüne serilmiştir.  Samuray silahlarının biçimi işlevi muazzam olmakla birlikte olağanüstü bir zarafette barındırmaktadır.  Müzede yapılan gezide silahların dönem içindeki gelişimi ve değişimi de gözlemlenebilmektedir.

Samuraylar için kılıç ruhani bir gücü ve onuru simgeler. Katana adı verilen samuray kılıçları ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Katana kullanmak samuray sınıfına özgü bir ayrıcalıktır.  Katana dönemin en güçlü ve en esnek alaşımlarından üretilmiştir. Katanaların tabanca mermisini bile ortadan ikiye bölebilecek keskinlikte ve dayanıklılıkta olduğu söylenmektedir. Kabuto adı verilen maskeler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kabuto üzerinde farklı renklerde ve boyutlarda şekiller , dişler ve sahte bıyıklar bulunmaktadır. Maskelerin bu şekilde tasarlanmasının sebebi düşmanın korkutulmasını sağlamaktır. Ayrıca kaskların üzerinde bazı kutsal anlamları simgeleyen şekiller ve resimlerde bulunaktadır.

Samuray müzesinde, samuray tarihine ışık tutan pek çok başka ögede görülebilmektedir. Kalelere zarar vermek için kullanılan toplar ve pek çok orijinal araç gereç müzede sergilenmektedir. Gün içinde profesyonel eğitimli samuray aktörler çeşitli gösteriler düzenlemektedir. Gösterilerde samuray zırhları ve kabutolar giyilmekte ve katana kılıcı kullanılmaktadır. Katana kılıcı ile yapılan sahne gösterileri Japon dövüş disiplini ve tekniklerini göstermekte izleyicilerine adeta görsel şölen sunmaktadır.

Müze gezisi sırasında daha fazla bilgi edinmek isteyen misafirler için rehber hizmeti de sunulmaktadır. Rehberler size Japon tarihinin büyük bir kısmını oluşturan samuraylar hakkında bilgi verirken yanlış bilinenleri de düzeltmektedirler. Ayrıca müzede Japon kaligrafisini deneyimleme fırsatı da sunulmaktadır. Samurayların zırhlarından giyip kabuto kasklarını ile fotoğraf çekinmek pek çok ziyaretçi tarafından tercih edilmektedir.

Samurayları çevreleyen tarih ve kültür hakkında bilgi edinmek, samurayların kullandığı araç ve gereçleri keşfetmek ve zamanda geriye gidip samuray kültürünü deneyimlemek isterseniz Samuray müzesi size muazzam bir fırsat sunmaktadır.