Ar-Ge Çalışmalarının Faydaları

Ar-Ge Çalışmalarının Faydaları

Türk savunma sanayiinde teknolojik yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri hızla artıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın belirlediği Küresel Güç Vizyonu hedefleri kapsamında artan yatırımlar sayesinde pek çok genç Ar-Ge çalışmalarına katılıyor; savunma sanayii ile ilgili çalışmalarını devlet desteğiyle gerçekleştirebiliyor. Teknolojik yatırımların artmasıyla SİHA, Anka, Altay gibi araçlar yerli araç envanterimize eklendi ve eklenmeye devam ediyor. Peki tüm bu çalışmalar ne anlama geliyor?

Yerlileşme ve Millileşme

Savunma sanayiinde atılımımız hızla devam ediyor. Ciro ve ihracat artışı istihdam oranlarını da hızla yükseltiyor. Küresel ölçekte belli ülkelerin sanayicilerinin kontrolünde olan savunma sanayii pazarında güçlenmek ve konumunu yükseltmek isteyen Türkiye, yeni teknolojiler için yatırımlarına hızla devam ediyor. Bu sayede askeri harcamalarda dışa bağlılığın azaltılmasıyla uluslararası ilişkilerde bağımsızlığını sağlanması ve ülkenin geleceğinin garanti altına alınmasının sağlanması amaçlanıyor. Yerli ve milli imkânlarla üretilen ekipmanlarla da dış pazarda bağımsız hareket kabiliyetinin arttırılması da önemli hedeflerden.

Harcamaların Azalması

2017 yılında savunma sanayiindeki ithalat artış oranı %20’lere dayandı. İthalat oranlarının artması ihracat gelirlerinin ülke ekonomisine yaptığı etkiyi de düşürüyor. Savunma sanayiindeki harcamaların önemli bir kısmını da patentli ürünlerin yahut yazılımların satın alınması oluşturuyor. Bu harcamaların azaltılması ve gelirlerin reel ekonomiye olan katkısının arttırılması için Türk savunma sanayii kendi imkanlarıyla yazılım ve teknoloji üretme çalışmalarını arttırıyor. Yeni ve yerli yazılım ve donanımlarla Türkiye dışa bağlı olduğu kalemlerde kendi üretimin imkanlarını oluşturarak ülke ekonomisine de katkı sağlamak istiyor.

Dış Ticaret Gelirlerinin Artması

Mevcut bir pazarda güçlenmenin yeni bir pazarda güçlü olmaktan çok daha zor olduğu politik-ekonominin gerçeklerinden birisi. Çoğu müşteri, eski alışkanlıklarıyla hareket etmeyi, güvendiği satıcıdan ürün almayı daha konforlu görür. Hali hazırda büyük payı almış olan satıcının ise yeni yatırımcılara göre düşük fiyat sunma imkanı daha fazladır. Sektörde güçlenmenin kolay yolu ise her zaman yenilikçi olmak. Yenilikçi düşüncenin ürettiği ürünler sayesinde Türkiye’nin savunma sanayiinde yeni bir pazar açması ve yeni ekonomik olanaklar üretmesi sağlanıyor.

Çağın Ötesine Geçmek

Teknoloji sürekli değişiyor, kendini yeniliyor; bize düşen ise teknolojiyi yakından takip etmek. Son yıllarda havacılık, uzay sanayii ve siber savunma gibi kalemlerde çalışmalarını hızlandıran Türk savunma sanayii sadece mevcut teknoloji yakalamak değil ötesine geçmek istiyor. Bunun en önemli yolu ise ar-ge çalışmaları. Bu gibi çalışmalar sayesinde yalnızca ülke ekonomisi değil küresel teknolojiye de katkı sağlanması ve insanlığa yeni imkânlar sağlanması amaçlanıyor.