Başarısızlıklar Nasıl Başarıyı Doğurur?

Başarısızlıklar Nasıl Başarıyı Doğurur?

Başarısızlığın da en az başarı kadar önemli olduğu ve doğru kullanıldığında kişisel gelişime ciddi derecede katkı sağladığı hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Aynı zamanda başarı gibi başarısızlık da hayatın doğal ve korkulmaması gereken bir sonucu. Başarısızlığın ve etkilerinin doğru yönetilmesi ve yaşanan sürecin insanın kendine fayda sağlayacak şekilde dönüştürülmesi en az başarı kadar önemli bir konudur. 

Hayatın her alanında karşılaşabileceğimiz sorunlarla yüzleşebilmek ve onları doğru bir şekilde yönetmek kişinin bilgi birikimine ciddi katkılar sağlar. Çoğu kişi, başarısızlığı bir son, hatta olabilecek en kötü son olarak görse de sonradan ulaşılan birçok başarılı sonuç, daha önceki başarısızlıklardan çıkarılan derslerin iyi öğrenilmesidir. 

İşte başarılarımızın gizli kahramanı olan başarısızlıklarımızın bize kazandırdığı 4 önemli çıkarım:

Başarısızlık, kriz ve zaman yönetimi yeteneğinizi güçlendirir.

İnsanın hayatta hiç beklenmedik zamanlarda ve hiç beklenmedik koşullarda gerçekleşen sorunlar veya bozulan planlar karşısında sergilediği tutumlar, hayatını doğrudan etkilemektedir. Karşılaşılan olumsuz bir senaryoyu tamamen gerçekçi bir bakış açısıyla yorumlamak ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğinin kararını verebilme sorumluluğu almak, insanın krizi yönetebilme ve fayda odaklı sonuçlara ulaşabilmesi yeteneğini güçlendirir. Başarısızlığı olumsuz bir sonuç olarak değil, henüz çözülememiş bir sorun olarak değerlendirmek, kazanılabilecek en önemli düşünce seti olacaktır.

Motivasyonu tetikler ve aksiyon aldırır.

Benzer olaylardan farklı insanlar, farklı şekillerde etkilenebilirler. Kimi başarısız olduğunda dünyası yıkılır ve karamsar bir şekilde bir daha başarılı olamayacağı senaryosuyla kafasını gereksiz şekilde meşgul ederken kimi ise başarısızlığını faydaya dönüştürerek onu bir cesaret ve motivasyon kaynağı olarak kullanır. Daha sonrasında ne kadar başarısız olursa olsun tekrar tekrar deneyerek ve hedefine ulaşır. Tıpkı Thomas Edison'un ampülü yaklaşık bininci denemesinde bulması gibi.

Başarısızlık size, siz de onun sayesinde başkalarına yol gösterirsiniz.

En iyi yol göstericilerimiz her zaman iyi ya da kötü deneyimlerimizdir. Başarısızlığı deneyimlemek, hayatın farklı bir sayfasında benzer bir durumla yeniden karşılaştığımızda bize ne yapmamız ve yapmamamız gerektiğini öğretir. Deneyimlerden çıkarılan çok önemli derslerle zamanı geldiğinde aynı durumla karşılaşan birine mentörlük ya da yol göstericilik yapabilme imkanı yakalanabilir.

Başarısızlık hayata heyecan katar.

Güzel bir şeyin zıttı olmadığı sürece onun değeri tam olarak hiçbir zaman anlaşılamayacaktır. Günün sonunda başarısızlıklardan elde edilen düşünce setleriyle başarıya ulaştığınızda, başarının haklı gururunu “sonunda” başardığınız için yaşarsınız.

Yaşanılan tüm başarısızlıkların birer engel olmalarından çok, daha farklı ve daha güzel şeylere insanı hazırladığını bilmek ve başarısızlık sürecini bir macera olarak görmek, insanı nihai başarıya ulaştıran yegane yaklaşım olacaktır.