Bir Fikrim Var: Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri

Bir Fikrim Var: Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri

1.     Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 

Adım Musab Kaan Köse. Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Siber güvenlik ve adli bilişim konularına ilgi duyuyorum ve bu konularda kendimi geliştiriyorum.

 

2.     Projenizin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısınız? 

Projenin ortaya çıkışı, savunma sanayiindeki siber tehditlerin artması ve kritik altyapıların güvenliğinin öneminin giderek artmasıyla ilgilidir. Savunma sanayii kurumları, ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahiptir ve siber saldırılar bu kurumları hedef alarak ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, savunma sanayii alanında birçok kurumun siber güvenlik açısından zorluklar yaşadığını gözlemledim. Mevcut güvenlik çözümleri ve yaklaşımlar, siber saldırıların karmaşıklığı ve hızı karşısında yetersiz kalabiliyordu. Bu durum, hem kurumların itibarını zedeliyor hem de ulusal güvenliği tehdit edebiliyordu. Bu gözlemler ve ihtiyaç analizi üzerine, "Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri" projesini oluşturma kararı aldık. Projemizin amacı, savunma sanayii kurumlarının siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak ve kritik sistemlerin güvenliğini artırmaktı. Projemin temel motivasyonu, savunma sanayii kurumlarının daha güçlü bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç duyduğunu ve bu alanda yenilikçi ve entegre çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini fark etmemizdir. Ayrıca, mevcut çözümlerin birleştirilerek entegre bir yaklaşımın benimsenmesinin, savunma sanayii kurumlarının siber saldırılara karşı daha etkili bir şekilde korunmasına yardımcı olacağına inandım. Bu nedenle, projemizin ortaya çıkışı, savunma sanayii ve siber güvenlik alanındaki ihtiyaçları dikkate alarak, daha güvenli bir savunma sanayii altyapısı oluşturma hedefiyle başladı. Proje ekibi olarak, siber güvenlik ve savunma sanayii konularındaki bilgi birikimimizi ve teknik becerilerimizi kullanarak, entegre bir siber güvenlik çözümü geliştirme amacıyla çalışmaya başladık. Projemizin başarılı olması için, savunma sanayii ve siber güvenlik alanındaki uzmanların ve paydaşların katılımı, güçlü bir proje yönetimi ve kaynak sağlanması önemlidir. Bu ortaya çıkış hikayesiyle, projenin ihtiyaçlara dayalı ve sektördeki güncel zorluklara odaklı bir şekilde geliştirildiğini vurgulamış oluyoruz.

 

3.     Projenizi detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz? 

"Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri" Proje Açıklaması: "Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri", savunma sanayii kurumlarının siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak ve kritik sistemlerin güvenliğini artırmak için entegre bir siber güvenlik çözümü sunmayı hedefleyen bir projedir. Bu proje, savunma sanayiindeki hassas bilgilerin, teknolojilerin ve altyapının korunmasını amaçlamaktadır. Projede Gerçekleştirilecek Faaliyetler: Tehdit İzleme ve İnceleme: Projede, savunma sanayii kurumları için özelleştirilmiş bir tehdit izleme ve inceleme sistemi geliştirilecektir. Bu sistem, güncel siber tehditleri sürekli olarak takip edecek, saldırıları tespit edecek ve analiz edecektir. Ayrıca, savunma sanayii özelinde ortaya çıkan yeni tehditlere karşı hızlı tepki verebilmek için istihbarat kaynaklarının izlenmesi de sağlanacaktır. Ağ Güvenliği ve Savunma: Projede, savunma sanayii kurumlarının ağ altyapılarının güvenliğini sağlamak için kapsamlı ağ güvenlik çözümleri geliştirilecektir. Bu çözümler, ileri düzey güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, güvenli ağ segmentasyonu ve güvenli iletişim protokolleri gibi önlemleri içerecektir. Ayrıca, kritik altyapıların sürekli izlenmesi ve anormal aktivitelerin tespit edilmesi için güvenlik olayı yönetimi (SIEM) ve log yönetimi sistemleri de entegre edilecektir. Veri Güvenliği ve Şifreleme: Projede, savunma sanayii kurumlarının hassas verilerinin güvenliğini sağlamak için kapsamlı veri güvenliği ve şifreleme çözümleri geliştirilecektir. Bu çözümler, veri depolama, iletişim ve taşıma süreçlerinde güçlü şifreleme yöntemleri kullanacak ve veri bütünlüğü kontrolleri sağlayacaktır. Ayrıca, veri sızıntılarını tespit etmek ve önlemek için gelişmiş veri izleme ve koruma mekanizmaları da uygulanacaktır. Personel Eğitimi ve Farkındalık: Projede, savunma sanayii çalışanlarının siber güvenlik konusunda bilinçlenmesini ve eğitimini sağlamak için bir personel eğitim ve farkındalık programı geliştirilecektir. Bu program, sosyal mühendislik saldırıları, kimlik avı, güvenli parola kullanımı ve diğer siber saldırı yöntemleri konusunda personeli bilgilendirecektir. Ayrıca, güvenli uygulama geliştirme ve güvenlik en iyi uygulamalarına ilişkin eğitimler de sunulacaktır. Kriz Yönetimi ve Olay Müdahalesi: Projede, savunma sanayii kurumlarının siber saldırılara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesini sağlamak için bir kriz yönetimi ve olay müdahale süreci oluşturulacaktır. Bu süreç, saldırıların tespiti, analizi, engellenmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi adımlarını içerecektir. Ayrıca, siber olaylara müdahale için eğitimli bir olay müdahale ekibi kurulması ve iş birliği protokolleri oluşturulması da planlanmaktadır. Projeden Elde Edilecek Faydalar: Savunma sanayii kurumlarının siber tehditlere karşı daha güçlü bir şekilde korunması. Kritik altyapıların güvenliğinin artırılması ve siber saldırılara karşı dayanıklılığın sağlanması. Hassas verilerin güvenliğinin sağlanması ve veri sızıntılarının önlenmesi. Personelin siber güvenlik konusunda bilinçlenmesi ve eğitiminin sağlanması. Hızlı ve etkili olay müdahale süreçlerinin oluşturulması. Bu projenin başarılı olabilmesi için, siber güvenlik ve savunma sanayii konularında uzmanların proje tasarımı, uygulama ve yönetimi konusunda etkin bir şekilde dahil edilmesi önemlidir. Ayrıca, proje için gerekli olan kaynakların ve finansmanın sağlanması da dikkate alınmalıdır.

 

4.     Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz? 

Savunma Sanayii Güvenliği: Savunma sanayii, bir ülkenin milli güvenliği için kritik öneme sahip olan bir sektördür. Siber saldırılar, savunma sanayii kurumlarını hedef alarak önemli zararlar verebilir, stratejik bilgilerin çalınmasına ve altyapının felç olmasına neden olabilir. Bu projenin amacı, savunma sanayii kurumlarını siber tehditlere karşı daha güçlü bir şekilde koruyarak, milli güvenliği artırmaktır. Artan Siber Tehditler: Günümüzde siber saldırılar giderek sofistike hale geliyor ve savunma sanayii kurumlarının hedefleri haline geliyor. Saldırganlar, gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar, hedefe özel saldırılar ve sosyal mühendislik taktikleri kullanarak savunma sanayii sistemlerine sızma girişiminde bulunuyor. Bu projenin amacı, savunma sanayii kurumlarını bu tür saldırılara karşı daha dirençli hale getirmek ve savunma kabiliyetlerini artırmaktır. Veri ve Teknoloji Koruması: Savunma sanayii kurumları, hassas bilgiler, teknolojiler ve yenilikçi ürünler üzerinde çalışır. Bu veriler ve teknolojiler, ulusal rekabet avantajını ve stratejik konumunu belirleyebilir. Siber saldırılarla kaybedilen veya ele geçirilen bu veriler, ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu projenin amacı, savunma sanayii kurumlarının bu değerli varlıklarını koruyarak, veri ve teknoloji güvenliğini sağlamaktır. Ulusal ve Uluslararası İtibar: Savunma sanayii kurumlarının güvenliğindeki zayıflıklar, ulusal ve uluslararası itibarın sarsılmasına neden olabilir. Müşteriler, ortaklar ve diğer ülkeler, güvenlik konusunda endişeleri olan bir kurumla iş birliği yapmaktan çekinebilir. Bu projenin amacı, savunma sanayii kurumlarının güvenilirliklerini artırarak, itibarlarını korumak ve siber güvenlik alanında örnek bir konumda olmaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi, savunma sanayii kurumlarının siber tehditlere karşı daha güçlü bir konuma gelmesini ve milli güvenlik açısından daha güvenli bir ortamın oluşturulmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirerek, savunma sanayiinin teknolojik rekabet gücünü artırabilir ve uluslararası düzeyde öncü bir konuma gelmesini sağlayabiliriz.

 

5.     Projenizin sektöre nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz? 

"Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri" projesinin sektöre birçok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İşte bu projenin savunma sanayii sektörüne sağlayabileceği bazı faydalar: Güçlü Siber Güvenlik Altyapısı: Proje, savunma sanayii kurumlarının güvenlik altyapısını güçlendirecek entegre çözümler sunmayı hedefler. Bu sayede kurumlar, siber saldırılara karşı daha dirençli hale gelir ve kritik altyapılarını daha etkin bir şekilde korur. Bu durum, veri güvenliği, ağ güvenliği, tehdit izleme ve olay müdahalesi gibi alanlarda daha güçlü bir savunma sağlar. Hassas Veri ve Teknoloji Koruması: Projede geliştirilecek olan veri güvenliği ve şifreleme çözümleri, savunma sanayii kurumlarının hassas verilerini koruma altına alır. Bu, stratejik bilgilerin çalınmasını veya yetkisiz erişimi engeller. Ayrıca, yenilikçi teknolojilerin korunması, ulusal rekabet avantajının sürdürülmesine yardımcı olur. Siber Tehditlere Karşı Etkin Mücadele: Projede yer alacak tehdit izleme, saldırı tespiti ve engelleme sistemleri, savunma sanayii kurumlarının siber tehditlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmesini sağlar. Bu sistemler, zararlı yazılımları ve siber saldırıları tespit ederek hızlı bir şekilde müdahale etme imkanı sunar. Böylece, saldırıların etkileri minimize edilir ve savunma kabiliyetleri artırılır. Personel Eğitimi ve Farkındalık: Projede yer alacak personel eğitim ve farkındalık programları, savunma sanayii çalışanlarının siber güvenlik konusunda bilinçlenmesini sağlar. Bu, sosyal mühendislik saldırıları, kimlik avı ve diğer saldırı yöntemlerine karşı daha duyarlı olmalarını ve güvenli uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Personelin siber güvenlik bilinci arttıkça, kurum içinde güvenlik kültürü oluşur. Ulusal ve Uluslararası İtibarın Korunması: Proje, savunma sanayii kurumlarının güvenlik konusundaki zorlukları aşarak, ulusal ve uluslararası düzeyde itibarlarını korumalarına yardımcı olur. Bu da diğer ülkeler, müşteriler ve ortaklar açısından güvenilir bir işbirliği ortamı yaratır. Güçlü bir siber güvenlik altyapısına sahip savunma sanayii, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırır. Bu faydalar, savunma sanayii sektöründe siber güvenlik konusunda önemli bir ilerleme sağlayacak ve sektörün ulusal güvenlik açısından daha güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, savunma sanayii kurumlarının güvenlik konusunda örnek bir konuma gelmelerine ve siber güvenlik alanında uzmanlık kazanmalarına yardımcı olur.

 

6.     Neden size yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Siber güvenlik projeleri, yeni teknolojilerin ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini gerektirir. Bu tür projeler, ileri düzey algoritmalar, yapay zekâ, otomatik saldırı tespiti ve tehdit istihbaratı gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak sektörde fark yaratabilir.

 

7.     Projeniz ile ilgili planlarınız ve hedefleriniz nelerdir, 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz?

Geliştirme ve Uygulama: İlk aşamada, "Entegre Savunma Sanayii Siber Güvenlik Çözümleri" projesinin geliştirme ve uygulama sürecine odaklanacağız. Bu süreçte, projenin temel bileşenlerini, yani tehdit izleme ve inceleme sistemini, ağ güvenliği ve savunma çözümlerini, veri güvenliği ve şifreleme mekanizmalarını, personel eğitim ve farkındalık programlarını ve olay müdahale süreçlerini detaylı olarak planlayacak ve geliştireceğiz. Pilot Uygulamalar: Projemizin başarısını ve etkinliğini değerlendirmek için pilot uygulamalara odaklanacağız. Bu pilot uygulamalar, savunma sanayii kurumlarıyla iş birliği yaparak geliştirdiğimiz çözümlerin gerçek dünya senaryolarında test edilmesini sağlayacak. Geri bildirimleri değerlendirerek ve iyileştirmeler yaparak projenin etkinliğini artıracağız. Genişleme ve Ölçeklendirme: Projemizin başarılı olması durumunda, genişleme ve ölçeklendirme sürecine geçeceğiz. Bu aşamada, daha fazla savunma sanayii kurumuyla işbirliği yaparak çözümlerimizi daha geniş bir alana yaymayı hedefleyeceğiz. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeydeki diğer savunma sanayii projeleri ve organizasyonlarla ortaklıklar kurarak projemizin etki alanını genişleteceğiz. Araştırma ve Geliştirme: Teknoloji ve siber tehditler sürekli olarak geliştiği için, projemizin devamında araştırma ve geliştirme çalışmalarına odaklanacağız. Yeni siber güvenlik teknolojilerini takip edecek, güncel tehditlerin analizini yapacak ve çözümlerimizi sürekli olarak iyileştireceğiz. Bu şekilde, projemizi güncel tutacak ve sektördeki değişen ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Uzmanlık ve Danışmanlık: Projemizin beş yıl sonra, siber güvenlik ve savunma sanayii alanında tanınan bir uzmanlık ve danışmanlık merkezi olarak bilinmesini hedefliyoruz. Savunma sanayii kurumları ve diğer ilgili paydaşlar, projemizi güvenilir bir kaynak olarak görecek ve siber güvenlik konularında destek ve danışmanlık talepleri için bize başvuracaklar. Bu planlar ve hedefler doğrultusunda, beş yıl sonra projemizi sektörde etkin bir şekilde faaliyet gösteren, yenilikçi ve güvenilir bir siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı olarak görüyoruz. Projemizin savunma sanayii kurumları ve ulusal güvenlik açısından önemli bir rol oynadığını ve sektördeki güvenlik standartlarının yükselmesine katkı sağladığını düşünüyoruz.

  

E-posta: kose-66@hotmail.com