Birçok Üniversite Öğrencisi Dijital Okuryazar Değil

Birçok Üniversite Öğrencisi Dijital Okuryazar Değil

Yeni Medya Konsorsiyumunun düzenlediği konferansta birçok üniversiteli genç, dijital yetkinliklere sahip olmadığını ortaya koydu. 

Katılımcılardan bir tanesi, sayfa numarası ya da dipnot ekleme gibi basit Microsoft Word işlemlerini yapamadığını, bu nedenle dönem boyunca teslim ettiği her ödevden puan kırıldığını anlattı. 

Dünya nüfusunun %47’sinin internete erişimi yok ve düşük gelirli üniversite öğrencilerinin bu yüzdeye dahil olma olasılığı yüksek. Düşük gelirli hanelerde teknoloji sahipliği de düşük. Dolayısıyla hane sakinleri, interneti bir öğrenme aracı olarak kullanamıyor ve dijital yetkinlikler kazanamıyorlar.

Üniversiteli gençlerin karşılaştığı tek sorun bu da değil. Library Journal’ın araştırmasına göre, gençlerin yalnızca üçte biri araştırma yöntemlerini bilerek üniversiteye giriyor. Bu da demek oluyor ki üniversitelilerin çoğu, araştırma konusu ve konuya uygun araştırma yöntemi belirlemeyi, kaynakların doğruluğunu kontrol etmeyi ve doğru kaynakça hazırlamayı bilmiyor. 

Yeni Medya Konsorsiyumu dijital okuryazarlığı, “ofis yazılımları, görüntü işleme programları, bulut tabanlı uygulamalar ve web içeriği geliştirme araçları gibi temel dijital araçların kullanımına aşina olma” şeklinde tanımlıyor. 

Online eğitim platformu MindEdge’nin yöneticisi Frank Conolly’ye göre, Y kuşağı “dijital yerliler” olarak tanımlanmasına rağmen, dijital yetkinlikleri sadece sosyal medya ekseninde kalıyor. Y kuşağı, “Google’lama” mantalitesine sahip, ihtiyaç duyduğu bilgilere internetten erişiyor. Buna rağmen bu bilgileri gerçekten öğrenmekte, uygulamakta başarılı değiller. 

Öğrenciler akademik ve profesyonel alanlarda teknolojiyi kullanmak için uygun becerilere sahip olmadıkları zaman, üniversitede veya iş yerinde sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü her iki yerde de öğrencilerin ya da çalışanların önceden uygun yetkinliklerle donatıldıkları varsayımı yaygın.

Dijital okuryazar olmak ne kadar önemli olsa da tek başına yeterli değil. Başarılı öğrenciler, teknik ve sosyal çeşitli becerilere sahip olmalı, eleştirel ve yaratıcı düşünerek karmaşık problemleri çözebilmeliler. Günümüz bilgi ekonomisinde yüksek talep gören çalışanlar olabilmek için çok yönlü yeteneklere sahip olmak gerekiyor.