Blog Derinlemesine Öğrenme Nedir?

Derinlemesine Öğrenme Nedir?

Küreselleşmenin bir sonucu olarak zamansal ve mekansal farklılıklar ortadan kalkmıştır. Dünyamız, "global bir köy" (Marshall McLuhan, 1964) haline gelmiş, teknolojik gelişmeler sayesinde coğrafi mesafeler belirsizleşmiştir. Sosyal hayattaki kimliğimiz ile sanal kimliğimiz bütünleşmiştir. Bu nedenle, ticaret ya da endüstride olduğu gibi eğitimde de küresel standartları yakalayabilmek büyük önem taşımaktadır. Sadece küresel bir iş pazarında rekabet edebilmek için değil, küresel bir vatandaş olabilmek için iyi bir eğitim son derece gereklidir.

Yeni dünya topluluğu, insanların günümüz zorluklarıyla başa çıkabilecek şekilde gelişmesine ihtiyaç duymaktadır. 21. yüzyıl insanının başarılı olabilmesi için “derinlemesine öğrenmeyi” kavraması büyük önem taşır.

"Derinlemesine Öğrenme" (deeper learning), bilişsel bir yaklaşımı temel alır. Öğrencinin öğrenmek için yaptığı tüm zihinsel etkinlikleri kapsar. Bu yaklaşımda öğrenciler, yeni bilgileri detaylı olarak inceler ve önceden var olan bilgilerle ilişkilendirip, fikirler arasında bağ kurar. Aktif bir şekilde öğrenen öğrenci, bir problemi çözebilmek için gerekli bilgileri çağırabilir. Kısacası, öğrenciler edindikleri bilgileri gerçek hayatla ilişkilendirebilir.

Derinlemesine öğrenmeyi kavrayabilmek için, şu adımları takip etmek gerekmektedir:

Temel akademik içerikte uzmanlaşmak

 

Temel akademik içeriğe hakim olmak sadece üniversitede değil, iş ve günlük yaşamımızda da önemlidir. Derinlemesine öğrenme becerisi, bu içeriklerde uzmanlaşmamıza yardımcı olur. Öğrenciler, derin katılım sağlayabilir ve disiplinlerarası öğrenmeye dahil olarak kendilerini geliştirebilirler. Geleneksel eğitimde birbirinden bağımsız disiplinler olarak sunulan fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında bağlantı kurabilirler. Saha gezileri ve staj gibi gerçek dünyadaki uygulamalara yönelik proje tabanlı öğrenme ile bilgilerini daha da güçlendirilebilirler. Değerlendirme süreci daha yenilikçi ve etkileşimli yollarla gerçekleştirilebilir. Burada amaç, öğrencilerin bilgiyi algılama ve farklı koşullara uygulama becerilerini değerlendirmektir. Derinlemesine öğrenme, standart testlerin yanı sıra performansa dayalı değerlendirmeleri, sunumları ve projeleri kullanabilir.

Eleştirel düşünmek ve karmaşık problemleri çözmek

Eleştirel düşünme, temel bilgiler hakkında çeşitli hipotezler geliştirmek ya da bu konular hakkında gerekçeli tartışmalar yapmak için düşünme becerisini nerede ve nasıl kullanacağını bilmektir. Eleştirel düşünme beraberinde; yaratıcı düşünme, yenilikçi düşünme ve problem çözme gibi becerileri de getirir. Derinlemesine öğrenme araştırmalarının bir parçası olarak, Ulusal Araştırma Konseyi raporu eleştirel düşünme gibi bilişsel yeterliliklerin, eğitim ve iş hayatının yanı sıra, sağlık açısından da faydalar sağladığını ifade etmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı, proje tabanlı ve uygulamalı eğitimler teşvik edilmelidir. Derinlemesine öğrenmeyi kullanan eğitim kurumları, öğrencilerin bilgiyi nasıl edindiklerine ve değerlendirdiklerine dikkat ederler. Bu sayede, onların karmaşık ve disiplinlerarası problemler üzerinde çalışmasını sağlayarak eleştirel düşünme gelişimini teşvik ederler.

İşbirliği içinde çalışmak

İşbirliği içinde çalışmak, sorunlara ortak çözümler geliştirmeyi ve ortak bir şekilde uygulamayı gerektirir. İşbirliği; ekipleri organize etme, bilgileri ve kaynakları gruplamanın yanı sıra, farklı bakış açılarına sahip insanları anlama sürecidir. Öğrenciler aktif bir şekilde, üretken olmayı, ekip arkadaşlarını desteklemeyi, yapıcı eleştiriler yapmayı ve farklı roller üstlenmeyi öğrenirler.

Etkili iletişim kurmak

İletişim becerileri, öğrencilerin kendilerini konuşma ve yazma gibi birçok yolla ifade etmelerini sağlar. Bununla birlikte karşısındakini de aktif bir şekilde dinlemeyi gerektirir. Öğrenciler bu becerilerini sunumlar, ekip çalışmaları, münazaralar ve staj gibi gerçek dünya deneyimleri yoluyla geliştirebilirler.

Öğrenmeyi kavramak

Öğrenmeyi kavrayabilmek, derinlemesine öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenciler, kendi öğrenme deneyimlerini yönlendirirken ve gelişmelerini takip ederken bu beceriyi kazanabilirler. Öğrenci merkezli eğitim ve eğitmenlerden alınan geri dönüşler sayesinde, öğrenciler kendi öğrenme tarzlarını anlayabilirler. Bu sayede, konulara nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilirler. Kendi öğrenme tarzlarına göre ilerleme sağladıkça, kendileri için hedefler koymaya ve daha fazla sorumluluk almaya başlarlar. Öğrenmeyi kavramış bireyler, yaşam boyu öğrenciler olur ve bilginin peşinden giderler.

Akademik düşünce yapısına sahip olmak

Akademik bir düşünce yapısına sahip olmak öğrenciler için değerlidir. Akademik düşünce yapısı, öğrencileri kendilerine güvenmeye ve inanmaya teşvik eder. Öğrenmelerindeki engellerin üstesinden gelmeye kararlı olurlar, çünkü yeteneklerine güvenirler ve sıkı çalışmalarının karşılığını alacaklarına inanırlar. Akademik düşünce yapısına sahip öğrenciler, diğer öğrencilerden de bir şeyler öğrenmeye hevesli olurlar ve onları desteklerler.

Kaynakça:

  • National Research Council. (2012). Education for Life and Work Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. 
  • Hewlett Foundation. (2013). Deeper Learning Competencies.
  • Hewlett Foundation. (2014). Deeper Learning for Every Student Every Day.
  • McLuhan, M., & Lapham, L. H. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
  • Yavuz, F. (2008). Yüzeysel ve Derin Öğrenme Açısından Dil Öğrenme Stratejilerine Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 155-167.