Blog Geleceğin Meslekleri: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Geleceğin Meslekleri: Dijital Dönüşüm Uzmanı

Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin beraberinde getirmiş olduğu yenilikçi teknolojiler önemli gelişmelere neden olmaktadır. Yeni ve yenilikçi olan bu teknolojiler var olan sosyal yapıları ve teknolojiyi şekillendirmektedir.  Bu değişime ayak uydurmak isteyen kurumlar ve şirketler arzu edilebilir ve erişilebilir bir gelecek, ortak bir vizyon ve stratejik bir planlama sağlamak için dijital dönüşüm programları yürütmektedirler.

Günümüzde dördüncü endüstriyel devrim (Endüstri 4.0) olarak da adlandırılan bu dönüşüm, fiziksel ve dijital yeniliğin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Büyük verilerden veri setlerinin elde edilmesi ve bu verilerin analiz edilmeye başlanması, otomasyon teknolojilerindeki ilerleme, yeni nesil robotik sistemler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hatta karma gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi yenilikler dijital dönüşümün ve devrimin yaşandığı alanlar olarak sıralanabilmektedir.

Yaşanan gelişmeler ışığından kurumlar ve şirketler, dijital dönüşüme ayak uydurmak ve çalışmalarını bu entegrasyon doğrultusunda sürdürmek için durmadan çalışmaktadırlar. Bu durum şirketlerin dijital dönüşüm uzmanı istihdam etme, ihtiyacını doğurmuştur. Dijital dönüşüm uzmanlarının; nesnelerin interneti, endüstriyel haberleşme, otomasyon ve sensor teknolojileri, yeni nesil robotik sistemler, eklemeli üretim, 3D yazıcı teknolojileri, bulut bilişim, siber güvenlik sistemleri, blockchain teknolojileri, arttırılmış gerçeklik ve sanallaştırma, büyük veri teknolojileri ve veri madenciliği, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi alanların birinde veya birkaçında deneyim ve bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Uzman kelimesi alanında ileri düzeyde kabiliyeti olan kişileri ifade etmektedir. Dijital dönüşüm uzmanları istihdam edilirken, sahip olduğu ileri kabiliyetleri göz önünde bulundurulacaktır. Dijital dönüşüm uzmanları, sahip oldukları yetenekler ve firmaların dönüşümü amaçladığı alan doğrultusunda seçilmekte ve istihdam edilmektedir. Üç boyutlu yazıcı malzemeleri ve teknolojileri üzerine bir dönüşüm hedefleyen firma bu alanda uzman bir personeli seçecekken, robotik sistemler üzerine çalışan bir firma kendisine yeni nesil robot sistemleri hakkında bilgi sağlayacak, esnek üretim ve robotlar hakkında uzman bir personeli tercih edecektir.  Bu yüzden dijital dönüşüm uzmanlığını tek bir meslekle sınırlamak doğru değildir.

Dijital dönüşüm birçok teknolojik yeniliği bünyesinde barındırmaktadır. Robotik teknolojiler, bulut sistemler, artırılmış gerçeklik, blockchain ve yapay zekâ teknolojileri, dijital dönüşümü desteklemektedir. Kurumlar ve şirketler giderek dijitalleşen dünyada daha hızlı ve daha etkili sistemlerle çalışmak istemektedirler ve bu da dönüşümü beraberinde getirmektedir. Dijital dönüşüm uzmanları, firmaların değişim ve dönüşüm ihtiyaçlarına cevap vererek onların günümüz teknolojilerine entegre olmalarını sağlamaktadır. Gelecekte dijital dönüşüm uzmanlarına duyulan ihtiyacın artarak ilerleyeceği öngörülmektedir.