Her Öğrencinin Sahip Olması Gereken 21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Her Öğrencinin Sahip Olması Gereken 21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Bilgiye anında ve sınırsız erişim, sosyal ağların yükselişi, karmaşık teknolojilerin günlük hayatımıza girmesi gibi olaylar toplumumuzu baş döndürücü bir hızda dönüşüme uğrattı. Bilginin ve teknolojinin çağı, yalnızca yaşam tarzlarımızı değil, iş dünyasında profesyonelce rekabet edebilme yollarımızı da tümüyle değiştirdi.

Neredeyse son 15 yıldır, bilim insanları organizasyon yöntemlerinin dönüşümünü ve optimum profesyonel performans sağlayan yetkinlikler üzerindeki etkilerini gözlemliyor. Başarı için gereken yetkinlikler, geride bıraktığımız on yıllarda olduğundan çok daha farklı.

70’lerde ya da 80’lerde iş dünyası için bir meslekte ustalaşmak ya da verimliliği ve dengeyi sağlamak gibi yetkinlikler gerekliydi. Bunlar, günümüz bilgi çağında hala önemli olsa da yalnızca onlarla mükemmelliğe ulaşmak mümkün değil.

Bugün başarıya ulaşmak için ikna edici argümanlar oluşturabilmek, mevcut bilgileri sorgulamak, yaratıcı sunumlar yapabilmek, bir ekip oyuncusu olmak ve net bir şekilde iletişim kurmak gerekiyor. Bilgi hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Devam etmek için uyum sağlayabilmeli, inisiyatif alabilmeli ve beklenmeyen sonuçlar üretebilmeliyiz. Bunların tümü, 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak adlandırılıyor ve iş dünyasında önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu nedenle, her öğrencinin sahip olması gereken 21. yüzyıl yetkinliklerini sizler için derledik. Keyifli okumalar!

1) Bilgi Okuryazarlığı

Anında ve bulması kolay haber kaynaklarının dünyasında, ne yazık ki bilginin kalitesi, miktarının yanına yaklaşamıyor. Başarılı bir öğrenci ve iyi bir iş adayı olmanın gerekliliklerinden bir tanesi de haber ve bilgi için güvenilir kaynakları kullanmaktır. Bilgi okuryazarlığı, çarpıtılmış unsurları tanıyabilmeyi içerir. Bilgi okuryazarları, yazma motivasyonunu ve yazarların bakış açılarının belirli bir konu veya olayla ilgili algılarını nasıl etkilediğini düşünür.

2) Problem Çözme

21. yüzyılın üst düzey becerilerine baktığımızda, problem çözme her zaman hak ettiği ilgiyi görmez. Başkalarıyla iletişim kurabilen ve farklı engellerle çalışabilen bir yetişkin olmak için mükemmel bir problem çözme becerisine sahip olmalısınız. Problem çözme, doğru cevabı almaktan daha fazlasını içerir. Sizden çalışmanızı göstermeniz ve problemleri birden fazla yoldan çözmeniz istendiğinde, gerçek dünyada karşılaşılan zorluklara hazırlıklı olmalısınız. Şirketler, esnek düşünebilen ve sık karşılaşılan sorunlara benzersiz çözümler bulabilen çalışanları tercih eder.

3) Küresel Farkındalık

Mesafeden bağımsız olarak herhangi bir yerdeki insanla bağlantı kurmanız mümkün. İş dünyası küreselleşti, küçük şirketler bile dünyanın farklı yerlerinde başkalarıyla işbirliği yapma ve rekabet etme fırsatına sahip oldu. Dünya birçok yönden küçülmekte olduğundan küresel farkındalık, sahip olabileceğiniz en üst düzey becerilerden biridir. Küresel farkındalık, çeşitliliği kucaklamayı ve hoşgörülü olmayı beraberinde getirir. Diğer kültürleri anlama ve her insanın küresel bir toplumun parçası olarak sahip olduğu sorumlulukları bilmeyi gerektirir.

4) Veri Analizi

Hesap makinelerinin, telefonlardan saatlere kadar her yerde erişilebilir olmasına rağmen veri analiz edebilme yeteneği son derece önemlidir. Hesap makinesi bir formülün sonucunu verebilir, ancak bu rakamları diğer sayılar ve bilgilerle karşılaştırmak, sizi öne geçirecek olan yetkinliktir. Başarılı çalışanlar, başkalarının yanlış yorumladığı veriler olduğunda, verilerden makul sonuçlar çıkartabilmeli ve tespit edebilmelidir. Matematiğin gerçek hayatta ne işinize yarayacağını hala merak ediyor musunuz?

5) Üstbiliş

Üstbiliş en önemli becerilerden biridir, çünkü öğrenme sürecinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur. Üstbiliş kısaca, kişinin kendi düşünme sürecinin farkında olması ve bu süreci kontrol altında tutabilmesi anlamında kullanılmaktadır.  İşverenler, kendi hatalarını görebilen, kendi önyargıları ve yanlış anlamaları hakkında derinlemesine düşünen ve kendileriyle ilgili öğrendiklerini gelecekteki problemlere uygulayan çalışanlara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sizden düşüncenizi açıklamanızı ve çalışmanızı göstermenizi isterler. Düşünce sürecinizi incelemek için zaman harcamak, sorunlara nasıl yaklaştığınız ve nerede hatalar yaptığınız konusunda çok şey ortaya çıkarabilir.

6) İnisiyatif Alma

Çalışanlar inisiyatif aldıklarında, yaptıkları işten gurur duyduklarını ve mevcut projeleriyle ilgilendiklerini gösterirler. İşverenler, çok fazla çalışana tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylemek zorunda olduklarından şikayet ederler. İnisiyatif almaktan yoksun çalışanların, başarılı olabilmeleri için yakından kontrol edilmeleri gerekir. Sonuç olarak, işverenler çalışanlarda aradıkları üst düzey becerilerden biri de inisiyatif almaktır. İnisiyatif alabilen çalışanlar, bir problemi hemen fark eder ve birisinin sorunu çözmesini söylemesini beklemek yerine bir şeyler yapar. İnisiyatif almayı öğretmek zor olabilir. Ancak STEM eğitimi, inisiyatifi güçlendirmeyi, sorumluluk ve dürüstlük hakkında öğrencileri geliştirmeyi amaçlıyor.

7) Liderlik

Eğitimciler ve işverenler, öğrencilerinin veya çalışanlarının bir takıma nasıl liderlik edebileceklerini görmek ister. Liderlik, birlikte çalıştığı kişileri geliştirme, güçlü yönlerini bulmalarına yardımcı olma ve aralarındaki çatışmaları adil ve makul bir şekilde çözme anlamına gelir. Liderliğin gelişmesi uzun zaman alır, ancak gerçek dünyada sizi çok ilerilere taşır.

8) İşbirliği Yapma

İyi bir ekip oyuncusu, ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla etkili bir şekilde çalıştığından iletişim yetkinliğini de etkin olarak kullanacaktır. Başkalarının görüşlerine saygı duymak, işbirliği yapmak ve bir ekip olarak çalışabilmek iş dünyasında büyük öneme sahiptir. Çünkü, çalışma hayatınız boyunca farklı geçmişlere ve kültürlere sahip insanlarla karşılaşacaksınız.

 

Kaynakça:

  • Todd, P. A., McKeen, J. D., & Gallupe, R. B. (1995). The Evolution of IS Job Skills: A Content Analysis of IS Job Advertisements from 1970 to 1990. MIS Quarterly, 19(1), 1.
  • Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-Century Skills Requires 21st-Century Teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8–13.