Blog HyFlex Harmanlanmış Öğrenme Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

HyFlex Harmanlanmış Öğrenme Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Günümüz genç yetişkinleri, birden fazla yaşam rolünü bir arada sürdürmeye gayret etmektedir. Öğrenci, çalışan, genç yönetici ya da iş arayan gibi çoklu yaşam rolleri, ömür boyu öğrenmeye çeşitli kısıtlamalar getirmektedir. Genç yetişkinler, zaman ve öğrenme konusunda esnekliğe ihtiyaç duymaktadır. HyFlex, yüz yüze eğitimlere kayıt olan, ancak diğer sorumluluklarını da yerine getirmek zorunda olan gençlerin öğrenme fırsatlarını genişletmek için cazip bir seçenektir. 

HyFlex, “hybrid” ve “flexibility” kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir sözcüktür. Bunun da nedeni, HyFlex öğrenmenin çevrimiçi ve yüz yüze eğitim (hibrid / karma öğrenme) bileşenlerini tek bir derste harmanlanması ve öğrencilere ne zaman ya da nasıl katılım sağlayacağı konusunda seçme şansı (esneklik) sunmasıdır. HyFlex, yapı olarak harmanlanmış öğrenmeye (blended learning) benzemekte, ancak katılım konusunda sunduğu fırsatlar bakımından ondan ayrılmaktadır. 

HyFlex ilk olarak 2010 yılında, San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde eğitim vermekte olan Dr. Brian Beatty tarafından hayata geçirilmiştir. Tek bir derste hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim bileşenlerini harmanlayan Beatty, öğrencilerine derslere çevrimiçi, yüz yüze ya da iki şekilde de katılma seçeneklerini sunduğunu belirtmektedir. Beatty, HyFlex’in dört temel ilkesini şu şekilde sıralamaktadır:

1. Öğrenci Seçimi: HyFlex kullanımının birincil nedeni, öğrencilere ders etkinliklerini nasıl tamamlayacakları konusunda bir seçme şansı tanımaktır.

2. Denklik: Tüm katılım yollarında, öğrencilere denk öğrenme etkinlikleri sağlamaktır. 

3. Yeniden Kullanılabilirlik: Her katılım yolunda, öğrenme etkinliklerinden elde edilen verileri, öğrencilerin öğrenme deneyimini geliştirmek için kullanmaktır. 

4. Erişilebilirlik: Öğrencileri teknoloji ile donatmak ve her şekilde derse katılmalarını sağlayabilmektir.

HyFlex'in esnekliği, öğrencilere çeşitli şekillerde yardımcı olur. Öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamları ile öğrenme sorumlulukları arasında denge sağlamasının yanı sıra, eğitimsel anlamda birçok artısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi, öğrencilerin eğitim deneyimlerini özelleştirmelerini mümkün kılmasıdır. Konuyla ilgili çeşitli düzeylerde tecrübe ve uzmanlığa sahip olan öğrenciler derse katılacaktır. İçlerinden bazılarının rehberliğe ve yönlendirmeye diğerlerine göre daha fazla ya da daha az ihtiyacı olması kaçınılmazdır. HyFlex öğrenme, kendileri için en iyi öğrenme türünü seçmelerine olanak tanımaktadır. Kimi öğrenciler çevrimiçi ortamda, kimileri ise yüz yüze daha iyi öğrenmektedir. Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzına göre daha akılcı bir yol seçmektedir. Eğitim uzmanları, öğrencilere kendi öğrenme deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayan esnek modellerin, öğrenmede inisiyatif almalarına yardımcı olduğunu ve bu durumun da üst bilişsel becerilerini pekiştirdiğini ortaya koymaktadır. 

 

Ohio Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, HyFlex ve diğer hibrid modellerin sağladığı fırsatların, eğitim sonuçlarının iyileştirilmesi için umut verici olduğunu göstermektedir. Dr. Jackie Miller’ın yürüttüğü araştırmada, HyFlex ile ilgili şaşırtıcı bulgulara erişilmiştir. Bu bulgulara göre:

 • Öğrencilerin %95'i, öğrenmelerini desteklemek için teknolojiyik seçeneklere sahip olmayı tercih etmiştir.
 • Öğrencilerin %95'i, HyFlex modelinin ders materyalleri hakkındaki kavramsal anlayışını arttırdığını hissettiğini belirtmiştir.
 • Öğrencilerin %70'i, teknolojiyi nasıl kullandıkları konusunda bir seçim yapmanın, katılımlarını dönem başında bekledikleri seviyenin üzerine çıkardığını ifade etmiştir. 

Dr. Miller’ın sonuçları yalnızca kendi dersi ile sınırlı da değildir. Hibrid öğrenme modelleri ile ilgili benzer çalışmalar, Dr. Miller’ın çalışmasına paralel sonuçlara ulaşmıştır. Bu çalışmalara göre, hibrid modeller ile öğrenci katılımı ve öğrenci başarısındaki artışlar doğrudan birbiriyle ilişki içerisindedir. 

 

Kaynakça: 

 • Beatty, B. (2006). Designing HyFlex World-Hybrid, Flexible Courses for All Students. The 2006 Association for Educational Communication and Technology International Conference, Dallas, TX, USA.
 • Beatty, B. (2007a). Hybrid Classes with Flexible Participation Options-If You Build It, How Will They Come? The 2007 Association for Educational Communications and Technology Annual Convention, Anaheim, CA, USA.
 • Beatty, B. (2008). Using the “HyFlex” Course and Design process. 2008 Sloan Araştırma Ödülü.
 • http://sloanconsortium.org/effective_practices/using-hyflex-course-and-design-process adresinden erişildi.
 • Beatty, B. (2012). HyFlex Course Design: The Advantages of Letting Students Choose the Blend. 
 • 9th Annual Sloan Consortium Blended Learning Conference & Workshop. http://sloanconsortium.org/conference/2012/blended/hyflex-course-design-advantages-letting-students-choose-blend adresinden erişildi.
 • Binnewies, S., & Wang, Z. (2019). Challenges of Student Equity and Engagement in a HyFlex Course. Blended Learning Designs in STEM Higher Education, 209–230.
 • Miller, J. B., & Baham, M. E. (2018). Comparing The HyFlex (Hybrid-Flexible) Model of Course Delivery in an Introductory Statistics Course and a Probability and Statistics Course for Engineers and Scientists. Tenth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS10).