M.Ö. 6. Yüzyılın Askeri Strateji ve Savaş Teknikleri: Savaş Sanatı

M.Ö. 6. Yüzyılın Askeri Strateji ve Savaş Teknikleri: Savaş Sanatı

Bir askeri strateji kitabı olan Savaş Sanatı’nın milattan önce 6. yüzyılda yazıldığı düşünülmektedir. Kitabın yazarı Sun Tzu’dır. Wu Devletinde yaşadığı ve ünlü bir komutan olduğu düşünülen Sun Tzu aynı zamanda bir filozof ve bilgedir.

Sun Tzu savaş sanatının neden önemli olduğunu kendi cümleleri ile şöyle anlatır: 

“Savaş sanatı devlet için hayati öneme sahiptir. Ölüm kalım meselesidir. Güvenliğe ulaşmanın ya da yok olmanın yoludur. Bundan dolayı ihmal edilmesi asla düşünülemez.”

Kitap on üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler planlama, savaş, stratejik saldırı, mevzi, hareket gücü, zayıflık ve güçlülük, savaş manevraları, değişen taktikler, ordunun ilerleyişi, arazi, dokuz arazi, ateşli saldırı, casus kullanımı olarak sıralanabilir.

Planlama bölümünde, zafer kazanan bir komutan olmak için savaştan önce yapılması gereken hesaplamalara değinilir. Savaş bölümünde, kaynakların kullanımı, lojistiğin nasıl sağlanacağı, savaşın yapılması için uygun süreler gibi konular işlenmiştir. Stratejik saldırı, asıl saldırının nasıl olması gerektiğine dair stratejiler işlendiği kısımdır. Mevzi bölümünde, savunma için uygun yerin bulunmasının öneminden bahsedilir. Hareket gücü ise ordunun büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre uygulanacak taktikleri içermektedir. 

Zayıflık ve güçlülük bölümünde sayısal zayıflığın hangi yöntemlerle kapatılacağına ve düşmanın zayıflıklarını keşfetmenin önemine değinilmiştir. Savaş manevraları kısmında taktiksel manevraların belirlenmesinin strateji üzerinde yaratacağı etkiler değerlendirilmiştir. Değişen taktikler, değişime ayak uydurmanın gerekliliği ve burada komutanın rolünün ne olacağını kapsamaktadır. Ordunun ilerleyişi bölümünde ilerleyişin hangi şartlar ışığında gerçekleşeceğini ilerlerken dikkat edilecek pusu ve tuzakları irdelemektedir. 

Arazi bölümü hangi arazide nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, içinde bulunulan coğrafi arazinin savaşı kazanmadaki rolünü işlemektedir. Dokuz arazi kısmında ise dokuz çeşit arazi tipi tanımlanmış hangi arazide nasıl davranılması gerektiğine dair stratejiler bu kısımda açıklanmıştır. Ateşle saldırı kısmında dönemin askeri stratejilerinde önemli bir yere sahip olan ateşin savaşta kullanım şekillerine değinilmiştir. Casus kullanımı kısmı ise kitabın son bölümüdür. Burada casusların önemine vurgu yapılmıştır. Görevlerinden bahsedilmiş kullanılacak olan casuslar türlerine göre sınıflandırılmıştır.

Çinli komutanlara savaşlarında rehberlik etmesi için yazılmış olan metin, bir talimatnameden farklı olarak edebi bir dille yazılmıştır. Kitabın dilinin süslülüğünü şu dizilerde görebiliriz: 

“..Hızınız rüzgâr gibi, etkiniz gür bir orman gibi olsun. Saldırırken ateş gibi, direnirken dağ gibi sabit olun. Planlarınız gece karanlığı kadar gizli, saldırılarınız ise gök gürültüsü kadar ani olsun..”

Kitabın içeriği bulunduğu dönemdeki savaş stratejilerini içerse de bugün hayatın pek çok alanına hitap etmektedir. Kişisel gelişim, spor, iş dünyası, strateji, taktik ve yönetim üzerine kitap uyarlanabilmektedir. İş dünyası ile ilgili içerik geliştiren öncü sitelerden biri “Ölmeden Önce Okunması için 24 Liderlik Kitabı” listesinde Savaş Sanatı kitabına yer vermiştir.

En eski ve klasik eserlerden biri olan Savaş Sanatı, kendi alanında önemli ve okunması gereken bir yapıt olarak raflarda siz okurlarını beklemektedir.