Blog

Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOOC) Nedir?

Kitlesel çevrimiçi açık dersin amacı, üniversite düzeyinde eğitimlere ücretsiz erişilebilmesini sağlamaktır.

Dünyada ve Türkiye’de Dolanan Mühimmat Çalışmalarına Kısa Bir Bakış

Patlayıcı yüklü bir tür insansız hava aracı olan dolanan mühimmatlar, çoğunlukla taşınabilir yapıda olup; ufak ve düşük maliyetli birer seyir füzesine benzemektedirler.

Savunma ve Havacılık Sanayii 13- 19 Mayıs Gündem Özeti

Savunma ve havacılık sanayii içerisinde, 13- 19 Mayıs tarihleri arasında hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında yaşanan başlıca gelişmeler...

Seyir Füzelerine Tarihsel Perspektiften Bakış ve Türkiye’nin ALCM Çalışmaları

Seyir füzeleri, yirminci yüzyılın ilk yarısında tarih sahnesine çıkan seyir füzeleri, pek çok operasyonda kullanılmış ve bir güç çarpanı olarak etkinliğini kanıtlamıştır.

Modern İnsanın Görünmeyen Yansıması: Dijital İkizler

Dijital ikizler öngörü kabiliyeti olan, yetenekli ve gelişmiş teknolojiye sahip bir teknoloji trendini ifade etmektedir.

Ali Kuşçu’nun Hayatı ve II. Mehmed’in Müspet İlime İlgisi

Doğu’da bilimsel açıdan gerileme yaşandığı bir sırada, Maveraünnehir’de dünyaya gelen Ali Kuşçu, hem Avrupa’da hem de Asya’da tanınmış bir bilim insanıdır.