ROBOİK Başvuruları Devam Ediyor!

ROBOİK Başvuruları Devam Ediyor!

ROBOİK 2021

İNSANSIZ SUÜSTÜ ARAÇLARI PROTOTİP YARIŞMASI

 

HEP BİRLİKTE GELECEĞE YÖN VERELİM!

Yerli ve milli teknolojilerle ülkemizi güvenli bir geleceğe taşıyalım!

 

Başvuru

Yarışmaya takım adına sadece Takım Lideri başvuruda bulunabilecektir.

Takımlar tarafından hazırlanarak başvuru sırasında teslim edilecek Proje Bilgi Dokümanında aşağıdaki konuların mutlaka detaylı ve anlaşılabilir şekilde işlenmiş olması beklenmektedir.

- Yönetici özeti

- Proje tanımı ve özgün nitelikler

- Teknik bilgi, şemalar ve çizimler

- Ön tasarım görselleri

- Öngörülen iş planı ve zaman çizelgesi

- Taslak algoritmalar ve açıklamaları

- Takım hakkında detaylı bilgiler ve görev dağılımları

- Bütçe detay ve finansman planı

- Madde 2.3’te tanımlı öğrenci/danışman belgeleri

Proje bilgi dokümanı 1 (bir) adet A4 boyutunda ve pdf formatında olmalı ( 20 mb)

Başvuru sırasında Proje Bilgi Dokümanları, web sayfasından sisteme yüklenecektir. Söz konusu dokümanların eksiksiz, anlaşılabilir ve iyi organize edilmiş; tasarımların teknolojik olarak uygulanabilir, geçerli ve tutarlı olması beklenmektedir.”

 

Katılımcı Profili

Prototip geliştirme esasına dayalı olarak kurgulanan yarışmaya katılacaklara ilişkin bilgiler şu şekildedir.

- Yarışmaya takım olarak katılmak zorunludur.

- Her takım yarışmaya sadece bir araçla katılabilir.

- Her takım en az dört (4) en fazla on (10) kişi ve bir (1) danışmandan oluşmalıdır.

- Takımlar, T.C. ve K.K.T.C.’de yerleşik okullardaki lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturulacaktır.

- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla lise/üniversite öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.

- Takımlar okulu temsilen veya bağımsız öğrenci takımları olarak katılım sağlayabilirler.

- Takımlar, T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde görev yapmakta olan bir öğretim görevlisinin/üyesinin danışmanlığını almak zorundadır. Ancak, takım üyelerinin hepsinin lise öğrencisi olması durumunda danışman, takım üyelerinden herhangi birinin okulunda görev yapan bir öğretmen olabilir.

- Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan karma bir takım ise, T.C. ve K.K.T.C. sınırları dahilinde faaliyet gösteren üniversitelerin mühendislik fakültelerinde görev yapmakta olan bir öğretim görevlisini/üyesini danışman olarak almak zorundadır.

- Takımlar, öğrenci olmayan takım üyesi barındıramaz.

- Başvuru yapıldığı tarihte öğrenci iken daha sonra okulla ilişkisi kesilen öğrenciler takımları ile yarışmaya katılabilirler.

- Başvuru sırasında öğrenciler için onaylı öğrenci belgelerinin, danışmanlar için ise öğretim görevlisi/üyesi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru için tıkla!